Bài 4: Vần xuôi bắt đầu với phụ âm đ

Chúng tôi xin giới thiệu bộ sưu tập Giáo án Bài 4: Vần xuôi bắt đầu với phụ âm đ - Tiếng Việt mầm non chọn lọc nhằm giúp các thầy cô, quý phụ huynh có thêm nguồn tài liệu tham khảo để giúp trẻ làm quen với các bài học trong chương trình mầm non. Các tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hình thành nên phương pháp dạy học mới, các phương pháp dạy học tích cực mang lại hiệu quả cao. Mời quý thầy cô giáo tham khảo.

Bài 4: Vần xuôi bắt đầu với phụ âm đ

Phụ âm đ + nguyên âm ghép thành tiếng từ liền


Phụ âm đ và nguyên âm a, kết hợp với các thanh
đa: đọc - đờ a đa - đa
đá: đọc - đờ a đa - sắc đá - đá
đà: đọc - đờ a đa - huyền đà - đà


Phụ âm đ và nguyên âm e kết hợp với các thanh
đe: đọc - đờ e đe - đe
đè: đọc - đờ e đe - huyền đè - đè


Phụ âm đ và nguyên âm ê kết hợp với các thanh
đê: đọc - đờ ê đe - đê
đế: đọc - đờ ê đê - sắc đế - đế
đề: đọc - đờ ê đê - huyền đề - đề
để: đọc - đờ ê đê - hỏi để - để
đệ: đọc - đờ ê đê - nặng đệ - đệ


Phụ âm đ và nguyên âm i kết hợp với các thanh
đi: đọc - đờ i đi - đi


Phụ âm đ và nguyên âm o kết hợp với các thanh
đo: đọc - đờ o đo - đo
đò: đọc - đờ o đo - huyền đò - đò 
đó: đọc - đờ o đo - sắc đó - đó
đỏ: đọc - đờ o đo - hỏi đỏ - đỏ


Phụ âm đ và nguyên âm ơ kết hợp với các thanh
đơ: đọc - đờ ơ đơ - đơ 
đờ: đọc - đờ ơ đơ - huyền đờ - đờ
đớ: đọc - đờ ơ đơ - sắc đớ - đớ
đợ: đọc - đờ ơ đơ - nặng đợ - đợ
đỡ: đọc - đờ ơ đơ - ngã đỡ - đỡ


Phụ âm đ và nguyên âm ô kết hợp với các thanh
đô: đọc - đờ ô đô - đô
đồ: đọc - đờ ô đô - huyền đồ - đồ
đố: đọc - đờ ô đô - sắc đố - đố
đổ: đọc - đờ ô đô - hỏi đổ - đổ
độ: đọc - đờ ô đô - nặng độ - độ 

Các bài viết hay về chủ đề Ghép vần

  Bài 7: Vần xuôi với phụ âm n

  Bài 7: Vần xuôi với phụ âm n
  • Tham khảo và nhanh tay download miễn phí Giáo án Bài 7: Vần xuôi với phụ âm n - Tiếng Việt mầm non. Các bài học được biên tập rõ ràng,

  Bài 6: Vần xuôi với phụ âm m

  Bài 6: Vần xuôi với phụ âm m
  • Tham khảo BST Giáo án Bài 6: Vần xuôi với phụ âm m - Tiếng Việt mầm non được website mầm non sưu tầm của nhiều thầy cô đang giảng dạy

  Bài 5: Vần xuôi với phụ âm t

  Bài 5: Vần xuôi với phụ âm t
  • Website mầm non đã sưu tầm và tuyển chọn Giáo án Bài 5: Vần xuôi với phụ âm t - Tiếng Việt mầm non thành bộ sưu tập nhằm giúp quý thầy

  Bài 3: Vần xuôi bắt đầu với âm b

  Bài 3: Vần xuôi bắt đầu với âm b
  • Nhằm giúp quý thầy cô giáo,quý phụ huynh có thêm tài liệu tham khảo các phương pháp dạy mầm non mới, chúng tôi xin cung cấp bộ sưu tập Giáo án

  Bài 2: Vần xuôi bắt đầu với âm d

  Bài 2: Vần xuôi bắt đầu với âm d
  • Tập đọc, viết là môn học quan trọng trong chương trình tiếng Việt mầm non. Đây là bước đệm đầu đời giúp bé làm quen với chữ viết. Đồng thời nâng

  Bài 1: Vần xuôi bắt đầu với phụ âm c

  Bài 1: Vần xuôi bắt đầu với phụ âm c
  • Để giáo dục làm quen chữ viết cho trẻ mầm non hiệu quả, quý thầy cô và phụ huynh cần tham khảo những Giáo án Bài 1: Vần xuôi bắt đầu