Chữ cái

Phần 1: Bài học với nét chữ thẳng - Bài 1: Nhóm chữ i, u, ư

Phần 1: Bài học với nét chữ thẳng - Bài 1: Nhóm chữ i, u, ư
 • Để chuẩn bị cho trẻ học tiếng Việt trong chương trình lớp Một được tốt. Website mầm non xin giới thiệu với các phụ huynh: Chương trình dạy chữ trước khi trẻ

Bài 2: Bé học chữ r, m, n

Bài 2: Bé học chữ r, m, n
 • Làm thế nào giúp trẻ mần non làm quen với nhóm chữ r, m, n hiệu quả? Bộ sưu tập Giáo án Bài 2: Bé học chữ r, m, n -

Bài 3: Nhóm chữ cái L, T

Bài 3: Nhóm chữ cái L, T
 • Giáo án Bài 3: Nhóm chữ L, T - Tiếng Việt mầm non được chúng tôi tuyển chọn dựa trên chương trình giáo dục mầm non mới. Cùng tham khảo bộ

Bài 4: Nhóm chữ cái nhóm h, k, v, y

Bài 4: Nhóm chữ cái nhóm h, k, v, y
 • Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ mầm non là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục hiện nay. Đến với các tài liệu bám sát chương trình giáo

Bài 5: Ôn tập phần 1 - Bài học với nét chữ thẳng

Bài 5: Ôn tập phần 1 - Bài học với nét chữ thẳng
 • Bộ sưu tập gồm nhiều tài liệu được tuyển chọn bám sát chương trình giáo dục mầm non sẽ giúp các em có những hiểu biết ban đầu về những nét

Phần 2: Những chữ kết hợp nét cong và nét thẳng - Bài 6: Nhóm o, ô, ơ

Phần 2: Những chữ kết hợp nét cong và nét thẳng - Bài 6: Nhóm o, ô, ơ
 • Trong phần 2 này chúng ta cho trẻ làm quen với nhóm chữ có sự kết hợp giữa đường tròn, đường cong và đường thẳng, cùng với các dấu mũ (dấu

Bài 7: Nhóm chữ cái c, e, ê

Bài 7: Nhóm chữ cái c, e, ê
 • Website mầm non xin chia sẻ đến các em học sinh, quý thầy cô và các bậc phụ huynh BST Bài 7: Nhóm chữ cái c, e, ê - Tiếng Việt

Bài 8: Nhóm chữ cái a, ă, â

Bài 8: Nhóm chữ cái a, ă, â
 • Chúng tôi xin giới thiệu bài học mầm non về nhóm chữ cái a, ă, â để quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo trong quá trình giáo dục

Bài 9: Nhóm chữ b, d, đ

Bài 9: Nhóm chữ b, d, đ
 • Làm thế nào giúp trẻ mần non làm quen với nhóm chữ b, d, đ hiệu quả? Bộ sưu tập Giáo án Bài 9: Nhóm chữ b, d, đ - Tiếng

Bài 10: Nhóm chữ p, g, q

Bài 10: Nhóm chữ p, g, q
 • Bài 10: Nhóm chữ p, g, q - Tiếng Việt mầm non được chúng tôi tuyển chọn dựa trên chương trình giáo dục mầm non mới. Cùng tham khảo bộ tài

Bài 11: Nhóm chữ cái s, x

Bài 11: Nhóm chữ cái s, x
 • Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ mầm non là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục hiện nay. Đến với các tài liệu bám sát chương trình giáo

Bài 12: Ôn tập phần 2: Những chữ kết hợp nét cong và nét thẳng

Bài 12: Ôn tập phần 2: Những chữ kết hợp nét cong và nét thẳng
 • Để giáo dục làm quen chữ viết cho trẻ mầm non hiệu quả, quý thầy cô và phụ huynh cần tham khảo những Giáo án Bài 12: Ôn tập phần 2: