Tập viết và phát âm

Bảng 29 Chữ cái tiếng Việt chuẩn theo Bộ GD&ĐT

Bảng 29 Chữ cái tiếng Việt chuẩn theo Bộ GD&ĐT
  • Bảng 29 chữ cái tiếng Việt (Bang Chu Cai) chuẩn theo Quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành theo quy chế về chính tả tiếng Việt và  thật ngữ