Tp. Hồ Chí Minh

Các trung tâm can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật và tự kỷ tại TP.HCM

Các trung tâm can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật và tự kỷ tại TP.HCM
  • Hiện nay các trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt như trẻ tự kỷ, trẻ chậm nói, trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ khiếm thị, trẻ khiếm thính…cần can thiệp

Các trường chuyên biệt tại TP.HCM

Các trường chuyên biệt tại TP.HCM
  • Danh sách các trung tâm – cơ sở giáo dục – can thiệp trị liệu trẻ đặc biệt CÁC CƠ SỞ – TRUNG TÂM CAN THIỆP TRẺ ĐẶC BIỆT  TẠI THÀNH PHỐ HỒ