Tp. Hồ Chí Minh

Trường Tiểu Học Quận 1 - Tp.HCM

Trường Tiểu Học Quận 1 - Tp.HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC CẤP 1 - QUẬN 1 TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 01DA15 ÐUỐC SỐNG 2 ÐINH CÔNG TRÁNG Phường Tân Ðịnh - Quận 1 8.290.977 2 01DA11 TRẦN KHÁNH DƯ 53/61

Trường Tiểu Học Quận 2 - Tp.HCM

Trường Tiểu Học Quận 2 - Tp.HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CẤP 1 - QUẬN 2 TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 QT0005 QUỐC TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 649A VÕ TRƯỜNG TOẢN Quận 2 8989199 2 02DA23 THỦ THIÊM 76A THỦ THIÊM Phường Thủ

Trường Tiểu Học Quận 3 - Tp.HCM

Trường Tiểu Học Quận 3 - Tp.HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC CẤP 1 - QUẬN 3 TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 QT0008 DL QUỐC TẾ ANGLOPHONE 28 TRƯƠNG ĐỊNH P ? Quận 3 9303533 2 QT0004 PHÁP COLETTE 30 PHẠM NGỌC

Trường Tiểu Học Quận 4 - Tp.HCM

Trường Tiểu Học Quận 4 - Tp.HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC - QUẬN 4 TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 04DA17 NGUYỄN HUỆ 1 25D CÙ LAO NGUYỄN KIỆU Phường 1 - Quận 4 9400257 2 04DA18 ÐOÀN THỊ ÐIỂM 140 NGUYỄN KHOÁI Phường

Trường Tiểu Học Quận 5 - Tp.HCM

Trường Tiểu Học Quận 5 - Tp.HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CẤP 1 - QUẬN 5 TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 05DA01 HÀM TỬ 156-158 HÀM TỬ Phường 1 - Quận 5 9235799 2 05DA17 DÂN TRÍ 86 TRẦN BÌNH TRỌNG Phường 1 -

Trường Tiểu Học Quận 6 - Tp.HCM

Trường Tiểu Học Quận 6 - Tp.HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC - QUẬN 6 TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 06DA04 NGUYỄN HUỆ 178 GIA PHÚ Phường 1 - Quận 6 8553647 2 06DA11 NGUYỄN THIỆN THUẬT 84 BÃI SẬY Phường 1 - Quận

Trường Tiểu Học Quận 7 - Tp.HCM

Trường Tiểu Học Quận 7 - Tp.HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC - QUẬN 7 TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 07DA23 TRẦN QUỐC TOẢN KP1, HUỲNH TẤN PHÁT Phường Tân Thạnh Ðông - Quận 7 8728762 2 07DA24 TÂN THUẬN 8/7 BÙI VĂN

Trường Tiểu Học Quận 8 - Tp.HCM

Trường Tiểu Học Quận 8 - Tp.HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC - QUẬN 8 TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 08DA01 NGUYỄN TRỰC 38A - DƯƠNG BÁ TRẠC Phường 1 - Quận 8 8568727 2 08DA02 RẠCH ÔNG 284 - DƯƠNG BÁ TRẠC Phường

Trường Tiểu Học Quận 9 - Tp.HCM

Trường Tiểu Học Quận 9 - Tp.HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC CẤP 1 - QUẬN 9 TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 09DC32 VIỆT MỸ   P ? Quận 9   2 09DA20 ÐINH TIÊN HOÀNG 3 ÐƯỜNG QUANG TRUNG Phường Hiệp Phú

Trường Tiểu Học Quận 10 - Tp.HCM

Trường Tiểu Học Quận 10 - Tp.HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CẤP 1 - QUẬN 10 TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 10DA25 HỒ THỊ KỶ 105 HỒ THỊ KỶ Phường 1 - Quận 10 8359512 2 10DA26 TRẦN NHÂN TÔN 247 HÒA HẢO Phường

Trường Tiểu Học Quận 11 - Tp.HCM

Trường Tiểu Học Quận 11 - Tp.HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC - QUẬN 11 TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 11DA18 HƯNG VIỆT 192/36 HÙNG VƯƠNG Phường 1 - Quận 11 8558339 2 11DC05 Trương Vĩnh Ký 21 Trịnh Đình Trọng Phường 1 -

Trường Tiểu Học Quận 12 - Tp.HCM

Trường Tiểu Học Quận 12 - Tp.HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CẤP 1 - QUẬN 12 TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 12DA01 PHẠM VĂN CHIÊU 2683/1A KHU PHỐ 1 Phường An Phú Ðông - Quận 12 8911070 2 12DA02 QUANG TRUNG 17B KHU

Trường Tiểu Học Quận Bình Thạnh - Tp. HCM

Trường Tiểu Học Quận Bình Thạnh - Tp. HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CẤP 1 - QUẬN BÌNH THẠNH  TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 13DA17 TÔ VĨNH DIỆN 26 - VŨ TÙNG Phường 1 - Quận Bình Thạnh 8412477 2 13DA18 LAM SƠN 280 -

Trường Tiểu Học Quận Gò Vấp - Tp. HCM

Trường Tiểu Học Quận Gò Vấp - Tp. HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CẤP 1 - QUẬN GÒ VẤP  TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 14DA01 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 36 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phường 1 - Quận Gò Vấp 38942281 2 14DA02 TRẦN VĂN ƠN 90

Trường Tiểu Học Quận Phú Nhuận - Tp. HCM

Trường Tiểu Học Quận Phú Nhuận - Tp. HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CẤP 1 - QUẬN PHÚ NHUẬN  TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 15DA01 SÔNG LÔ 37 PHAN XÍCH LONG Phường 3 - Quận Phú Nhuận 38445829 2 15DA02 CỔ LOA CX NGUYỄN ÐÌNH

Trường Tiểu Học Quận Tân Bình - Tp. HCM

Trường Tiểu Học Quận Tân Bình - Tp. HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC CẤP 1 - QUẬN TÂN BÌNH  TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 16DA01 LÊ VĂN SĨ 322 - NGUYỄN TRỌNG TUYỂN Phường 1 - Quận Tân

Trường Tiểu Học Quận Thủ Đức - Tp. HCM

Trường Tiểu Học Quận Thủ Đức - Tp. HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CẤP 1 - QUẬN THỦ ĐỨC  TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 17DA41 NGUYỄN TRUNG TRỰC 962 QL 1 Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức 8971811 2 17DA42 LƯƠNG THẾ VINH 1

Trường Tiểu Học Quận Tân Phú - Tp. HCM

Trường Tiểu Học Quận Tân Phú - Tp. HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CẤP 1 - QUẬN TÂN PHÚ  TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 23DA01 DUY TÂN 1A LŨY BÁN BÍCH Phường Hiệp Tân - Quận Tân Phú 8650967 2 23DA16 HIỆP TÂN 252/16 PHAN

Trường Tiểu Học Quận Bình Tân - Tp. HCM

Trường Tiểu Học Quận Bình Tân - Tp. HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CẤP 1 - QUẬN BÌNH TÂN  TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 24DA01 AN LẠC 1 401 Kinh Dương Vương, KP3 Phường An Lạc - Quận Bình Tân 8750945 2 24DA12 LÊ

Trường Tiểu Học Huyện Bình Chánh - Tp. HCM

Trường Tiểu Học Huyện Bình Chánh - Tp. HCM
 • DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CẤP 1 - HUYỆN BÌNH CHÁNH  TP HỒ CHÍ MINH STT Mã Trường Tên Trường Địa Chỉ Phường Quận Điện Thoại 1 18DA15 TÂN KIÊN B8/29 ấp 2 Xã Tân Kiên - Huyện Bình Chánh 37560263 2 18DA13 BÌNH CHÁNH C5/ 42 -