bài thu hoạch BDTX MN module 09

PHÒNG GD & ĐT TP BIÊN HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
TRƯỜNG MNTT THÁI QUANGĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBÀI THU HOẠCH TỰ HỌC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNHọ và tên : Vũ Thị Nghĩa
Chức vụ : Giáo viên + Chủ tịch công đoàn.
1/ Tên bài học: MODUL MN 09 :
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
CHO TRẺ 3- 6 TUỔI.
2/ Tài liệu nghiên cứu:
BỘ GD – ĐT, chiến lược giáo dục mầm non từ năm 1998 đến năm 2020.
Bộ GD – ĐT, chương trình giáo dục mầm non, Hà Nội, 2009.
Bộ GD – ĐT, Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non, Hà Nội năm 2006.
Bộ GD – ĐT, Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non, Hà Nội năm 2009.
Trường Cao Đẳng sư phạm TW 3, Giáo trình tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non.
Tạp chí giáo dục số 189( Kì 1- 5/ 2008).
Tạp chí giáo dục số 185( Kì 1- 3/ 2008).
3/ Thời gian học:
Tự nghiên cứu: 10 tiết
Thảo luận nhóm: 5 tiết
4/Kết quả đạt được:
Qua thời gian nghiên cứu học tập modul MN09 “Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3 -6 tuổi” tôi đã nắm được những vấn đề sau:
Khái niệm về môi trường giáo dục:
MTGD là nơi có các nguồn thông tin phong phú, khuyến khích tính độc lập và tích cực của trẻ.
Có hai loại MTGD: MTGD trong lớp và MTGD ngoài lớp.
Vai trò của môi trường giáo dục.
Giúp trẻ 3 -6 tuổi thích tìm tòi, khám phá, phát hiện những điều mới lạ, hấp dẫn trong cuộc sống.
Góp phần hình thành và nâng cao mối quan hệ thân thiện tự tin giữa giáo viên với trẻ, giữa những trẻ cùng lớp với nhau.
Góp phần hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ.
Góp phần hình thành tính chủ định cho trẻ.
Giúp trẻ phát triển tư duy và trí tưởng tượng.
Góp phần phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
Góp phần làm nảy sinh hoạt động mới cho trẻ.
Nắm được mục tiêu cụ thể gồm:
+ Về kiến thức:Xác định các đặc điểm, quy luật phát triển tâm sinh lý trẻ từ 3 – 6 tuổi. Nêu được vai trò, nguyên tắc xây dựng MTGD, biết cách xây dựng MTGD tích cực cho trẻ hoạt động.
+ Về kĩ năng: Biết cách tổ chức sắp xếp MTGD cho trẻ hoạt động, Sử dụng các NVL có sẵn ở địa phương để xây dựng MTGD, sử dụng MTGD có sẵn để giúp giúp trẻ phát triển toàn diện.
+ Về thái độ: Rèn luyện các kỹ năng tự học để có những kỹ năng trong việc xây dựng MTGD,có ý thức tự giác sưu tầm, tận dụng và sử dụng các NVL để làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động.
Nguyên tắc khi xây dựng MTGD:
Đảm bảo an toàn về thể chất và tâm lý.
Môi trường giáo dục được xây dựng trong quá trình triển khai chủ đề.
MTGD cầnđa dạng, phong phú, kích thích sự phát triển của trẻ.
MTGD phải là nơi để hình thành các kỹ năng xã hội cho trẻ.
Quy trình xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3 – 6 tuổi.
Bước 1: Xác định nôi dung và lập sơ đồ.
Bước 2: Mua sắm, sưu tầm trang thiết bị, tranh ảnh, nguyên vật liệu, phế liệu,…
Bước 3: tổ chức làm tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi.
Bước 4: Sắp xếp, trang trí.
Bước 5: Sử dụng môt trường giáodục.
Một số yêu cầu sư phạm đối vơi ĐDDH, ĐCTT
- Góc hoạt động là nơi được thiết kế, che chắn, trang trí, để thực hiện cách tiếp cận theo chủ điểm nhằm mục đích giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu vui chơi và củng cố các khái niệm, các kiến thức đã học ở hoạt động chung.
Một số yêu cầu khi xây dựng các góc.
Số lượng góc tùy thuộc vào diện tích phòng, số lượng trẻ.
Phù hợp với mục tiêu và yêu cầu giáo dục của chủ điểm.
Vị trí góc phải hợp lý, thuận tiện cho trẻ hoạt động, góc tĩnh phải tránh xa góc động.
Có chỗ hoạt động chung và hoạt động cá nhân.
Tạo ranh giới giữa các góc hoạt động.
Thay đổi, “ Làm mới lại” môi trường các góc để tạo hứng thuskichs thích trẻ.
Tên góc đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với nội dung chủ điểm.
Đồ dùng đồ chơi trong góc phải dễ thấy, dễ lấy, dễ cất.
Đối với đồ dùng, đồ chơi dễ làm thì khuyến khích cho trẻ cùng làm với cô.
Tại sao phải