BÀI THU HOẠCH TTCM MẦM NON

BÀI THU HOẠCH
Lớp Bồi Dưỡng Tổ Trưởng Chuyên Môn
Đợt học từ ngày 12/06 -> 28/06/2017
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Đơn vị: Trường Mầm Non Huỳnh Hữu Nghĩa
I. Nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ của tổ chuyên môn.
- Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong bộ máy tổ chức quản lí của trường mầm non và cũng là cầu nối giữa Ban giám hiệu và giáo viên trong tổ về thông tin hai chiều, nhằm mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục. vì vậy nhà trường và lãnh đạo cấp học mầm non luôn muốn đào tạo bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn để nắm vững kiến thức kỹ năng để điều hành công việc và nhiệm vụ của mình một cách có hiệu quả nhất.
II. Xây dựng kế hoạch chuyên của TTCM.
- Thông qua đợt đi thực tế cho thấy nhiệm vụ của TTCM không dễ, TTCM như 1 nhà quản lí, muốn thực hiện được mục tiêu đó thì TTCM có những kiến thức cơ bảnvề kế hoạch các loại kế hoạch của tổ chuyên môn và qui trình xây dựng kế hoạch để vận dụng vào việc xây dựng kế hoạch và tổ chức hướng dẫn giáo viên trong tổ xây dựng kế hoạch chuyên môn cho cá nhân, đảm bảo các qui định hiện hành và phù hợp với thực tế của lớp và trường mình đang công tác.
- Các loại HSSS của tổ chuyên môn gồm có.
+ Kế hoạch tổ chuyên môn.
+ Sổ biên bản của họp tổ chuyên môn.
+ Sổ theo dõi chất lượng – sức khỏe của trẻ.
+ Sổ kiểm tra đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn.
+ Sổ chuyên đề thao giảng.
+ Hồ sơ lưu trữ.
+ Sổ dự giờ thao giảng, hội giảng của TTCM.
- TTCM phải nắm vững các kiến thức cơ bản về xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học của tổ chuyên môn.
- Đưa ra kế hoạch cụ thể về hoạt động của tổ trong năm học mang tính thiết thực và có ý nghĩa, yêu cầu chung và quy trình xây dựng các loại kế hoạch có tính pháp quy và tính phổ biến của TTCM trong năm học.
+Kế hoạch chuyên môn năm học: Gồm đặc điểm tình hình chung, mục tiêu định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu cần đạt. Còn có kế hoạch thao giảng dự giờ, kế hoạch bồi dưỡng, kiểm tra giáo viên trong tổ. kế hoạch tổ chức sinh hoạt định kì.
- Các kế hoạch của TTCM cần đảm bảo tính mục đích, tính khoa học, cụ thể đo được, tính thực tiễn khả thi, tính linh hoạt, tính dân chủ, tính hệ thống nhất quán trong tổ. trong đó còn sử dụng các phương pháp để điều hành quản lí tổ của mình qua phương pháp hành chính, phương pháp tâm lý xã hội, phương pháp kinh tế.
+ Kế hoạch chỉ đạo. Làm kế hoạch hoạt động của tổ.
Mỗi tháng bộ phận chuyên môn của nhà trường tổ chức họp chuyên môn 1 lần; mỗi tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2 lần /1 tháng; trong các lần sinh hoạt chuyên môn lần 1 đều nêu rõ mặt làm được, vấn đề chưa làm được của tháng, đề ra kế hoạch và giải pháp cho tháng tiếp theo.
Trong nội dung họp đi sâu vào các vần đề về chuyên môn: trong thực tế kế hoạch họp của tổ Láđi sâu vào chuyên đề thực hiện như kế hoạch họp chuyên môn tổ tháng 8-9 đầu năm có việc trang trí lớp người TTCM cần đưa ra những ý tưởng để cho tổ viên thảo luận để trang trí lớp mình như thế nào để đạt được hiệu quả?.Hình ảnh 1: trang trí lớp đầu năm học.( trường mẫu giáo Thuận Hưng)
Tháng 3 – 4 chuyên đề làm đồ dùng dạy học thi các cấp.
Nội dung TTCM cần đưa ra gợi ý cho nhóm trưởng nhóm học cụ của tổ thảo luận nêu ra các ý tưởng của từng tổ viên, chọn những vật liệu để hỗ trợ việc làm đồ dùng dạy học. sau khi thảo luận TTCM tổng họp ý kiến lấy biểu quyết việc làm đồ dùng.
Hình 2: làm đồ dùng dạy học.
Qua quá trình thảo luận lấy ý kiến của các tổ viên và sự đóng góp của nhóm trưởng dụng cụ, TTCM tổng hợp lấy ý kiến thiết thực nhất để bổ sung vào kế hoạch và tiến hành thực hành làm nhiệm vụ. phân công cho tổ viên thực hiện.
Vào tháng 1 – 2 thảo luận đi sâu vào chuyên đề của tháng, tổ viên đưa ra các ý tưởng về chuyên đề vệ sinh nước sạch.
Phân công cho các nhóm trường chuẩn bị về tiết thảo luận xoay quanh về chuyên đề, từ những khâu chuẩn bị đến khâu tiến hành lên tiết dạy thật chu đáo cho tổ viên của mình.
Ảnh 3: thực hiện chuyên đề vệ sinh nước sạch tại trường.
- Lần 2 của cuộc họp thì cần đánh giá