Bộ công cụ từng chủ đề trẻ 5 tuổi

XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
CHỦ ĐỀ: -Tổng cộng: 21 chỉ số /28 chuẩn/ 4 lĩnh vực
-Lĩnh vực phát triển Thể Chất: 5 chỉ số
-Lĩnh vực phát triển Tình Cảm: 6 chỉ số
-Lĩnh vực phát triển Ngôn Ngữ: 4 chỉ số
-Lĩnh vực phát triển Nhận Thức:6 chỉ số
TT
Chỉ số lựa chọn
Minh chứng
Phương pháp theo dõi
Phương tiện thực hiện
Cách thức thực hiện
Thời gian thực hiệnPTTC
1
- Nhảy xuống từ độ cao 40 cm (2)- Trẻ biết bật qua vật cản 15-20cm.- Trẻ biết nhảy xuống từ độ cao 40 cm
- Thông qua phương pháp thực hành.
- Tổ chức trò chơi ngoài trời.
- Vật cản cho trẻ bật.
- Ghế bật có chiều sâu 40cm.
- Trẻ dùng sức đôi bàn chân bật nhảy được từ độ cao 40em
- HĐNT:Đo43/43 trẻ(ngày20/09/14)
- HĐH: Đo43/43 trẻ(ngày20/09/14)2
- Tự mặt và cởi được áo quần(5)- Trẻ biết lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết.
- Trẻ biết tự mặc và cởi quần, áo
- Phương pháp thực hành.
- Trò chơi đóng vai.
- Phương pháp đàm thoại.
- Hệ thống câu hỏi đàm thoại.
- Tự biết tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định.
- TCTV: Đo43/43 trẻ(ngày30/09/14)
- TCTV: Đo43/43 trẻ(ngày30/09/14)3
- Che miệng khi ho, hắc hơi, ngáp(17)- Trẻ biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp
- Phương pháp đàm thoại.
- Hệ thống câu hỏi đàm thoại.
- Tranh ảnh hành vi đúng sai.
- Trẻbiết dùng tay để che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp.
- TCTV: Đo43/43 trẻ(ngày30/09/14)4
- Giữ gìn đầu tóc, quần áo gọn gàng(18)- Dạy trẻ chải, vuốt tóc khi bù, rối. Chỉnh lại quần áo khi xộc xệch.- Phương pháp đàm thoại.
- Hệ thống câu hỏi đàm thoại.
- Tranh ảnh hành vi đúng sai.
- Biết dùng lượt để chải đầu gọn gàng và biết giữ gìn đầu tóc, gọn gàng.
- Vệ sinh: Đo mỗi ngày 5 trẻ, thực hiện đo đến hết chủ để bản thân.PTTCXH5
- Nói được một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình(27)
- Trẻ tự mạnh dạng tự tin bày tỏa ý kiến.
- Trẻ biết được vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình và lớp học.
- Phương pháp đàm thoại.
- Hệ thống câu hỏi đàm thoại.
- Tranh ảnh hành vi đúng sai.
-Nói được họ tên, tuổi, giới tính, của bản thân, tên bố,mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại
- TCTV: Đo43/43 trẻ(ngày29/09/14)6
- Ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân (28)
- Trẻ biết một số hành vi ứng xử cần có  giữa bạn trai và bạn gái - Phương pháp đàm thoại.
- Hệ thống câu hỏi đàm thoại.
- Tranh ảnh
- Nói được mình có điểm gì giống và khác bạn.
- HĐH:Đo43/43 trẻ(ngày03/10/14)7
- Nói được khả năng và sở thích của bản thân(29)
- Trẻ nói được sở thích, khả năng của bản thân lớn lên ước mơ làm nghề gì?
- Phương pháp đàm thoại.
- Hệ thống câu hỏi đàm thoại.
- Tranh ảnh
- Nói được đều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc bé không làm được.
- TCTV: Đo43/43 trẻ(ngày29/09/14)8
-Thích chia sẻ cảm xúc,kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi(44)
-Trẻ biết yêu mến quan tâm đến người thân trong gia đình.
- Trẻ biết quan tâm chia sẻ giúp đỡ bạn.- Phương pháp trò chuyện.
- Phương pháp thực hành.
- Đồ dung đồ chơi ở các góc.
- Biết dùng lời an ủi và chia sẻ với người thân và bạn bè.
- HĐG: Đo mỗi ngày 5 trẻ, thực hiện đo đến hết chủ để bản thân.9
- Nói được khả năng và sở thích của bạn bè và người