Đề tài 2: Nhận biết màu đỏ,màu xanh

                                                                                             Thứ 6 ngày 15 tháng 9 năm 2017

                          

                   HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP :Nhận biết,phân biệt

                            ĐỀ TÀI :  Nhận biết màu xanh-đỏ

 

                                                                          

I.MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU.

1.Kiến thức :

-Trẻ nhận biết phân biệt được màu xanh –đỏ

2.Kỹ năng :

-Trẻ biết phân biệt 2 màu đỏ-xanh

3.Thái độ:

-Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động

II.CHUẨN BỊ  .

-Băng nhạc chủ đề .

- 2 búp bê mặc váy màu xanh đỏ,có nơ ,vòng và giầy màu xanh.

-Đĩa màu xanh,đỏ.

-Kẹo màu xanh,đỏ.

III.TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

      Hoạt động của cô

        Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1:Ổn định ,tổ chức

-Cô đưa ra búp bê màu đỏ và hỏi trẻ:

-Bạn mặc váy màu gì? Nơ và giầy màu gì?

Hoạt động 2 :Hướng dẫn hoạt động .  

1.Làm quen với đối tượng :

*Nhận biết màu xanh

+Cô giới thiệu bạn búp bê đến chơi với lớp.

-Bạn búp bê mặc váy màu gì?(màu xanh).

-Cho cả lớp và cá nhân nói nhiều lần.

-Búp bê mặc váy màu xanh chỉ thích những đồ dùng có màu xanh thôi.

-Cho trẻ lên chỉ và nói tên màu xanh.

*Phân biệt 2 màu xanh-đỏ.

-Chọn kẹo màu đỏ vào dĩa màu đỏ,màu xanh vào đĩa xanh.

-Nơ màu gì? Vòng màu gì?Giày màu gì?

*Chơi :Về đúng nhà bạn trai bạn gái .

-Cô giới thiệu nhà của bạn trai và nhà của bạn gái .

- Cô nêu cách chơi và tham gia chơi với trẻ 2-3lần

Hoạt động3:Kết thúc

-Nhận xét ,tuyên dương

 

 

 

 

 

 

-Trẻ trả lời

 

 

 

-Chú ý nghe cô nói .

-Trẻ trả lời

-Trả phát âm cùng cô.

 

 

 

 

 

-Trẻ tham gia cùng cô.

 

 

 

 

 

 

-Tất cả trẻ đều tham gia

Tham khảo thêm nội dung liên quan