Đề tài : nghề nghiệp " nặn một số loại quả của cô, bác nông dân"

GIÁO ÁN
Chủ đề: NGHỀ NGHIỆP
Đề tài: Nặn một số loại quả
Lứa tuổi: Trẻ 4 – 5 tuổi
Loại giờ: Đề tài
Mục đích yêu cầu:
Kiến thức: Trẻ nhận biết được đặc điểm và nặn một số loại quả
Kỹ năng: Trẻ biết sử dụng những kỹ năng đã học: xoay tròn, ấn dẹp, lăn dài, làm lõm, vuốt nhọn, làm mỏng…để tạo nên sản phẩm và biết gắn thêm các vật liệu hỗ trợ để trang trí sản phẩm thêm đẹp.
Thái độ: Trẻ biết yêu thương, chăm sóc các con biết chăm sác tưới nước cho cây, thích thú, tích cực tham gia hoạt động nặn.
Chuẩn bị:
Cô:
Hai vật mẫu: chùm nho và quả chuối
Bài hát“Hoa kết trái”
Trẻ:
Đất nặn, bảng con, dao....
( Nội dung tích hợp:
Văn học: Bài thơ “Chim chích bông”
Tiến hành:
( Hoạt động 1: Ổn định, giới thiệu
Các con ơi! cùng cô đọc bài thơ “Chim chích bông” nhé!
Cô đố các con trong bài thơ nhắc đến loại quả gì?
Cô cho trẻ xem và trò chuyện về vật mẫu.
+ Vật mẫu 1: Chùm nho
Đây là quả gì các con?
Nho chín vỏ có màu gì? (vỏ có màu đỏ, màu tím, màu trắng sữa)
Lá nho có màu gì?
Nhiều quả nho kết lại với nhau tạo thành gì? “ thành chùm”
Quả nho có hình dạng gì? + Vật mẫu 2: Quả chuối
Các con nhìn xem đây là quả gì?
Quả chuối có hình dạng gì?
Muốn nặn quả chuối trước tiên mình phải làm gì?Cô hỏi ý tưởng nặn của một vài trẻ:
Con thích nặn loại quả nào nhất?
Quả con nặn có đặc điểm?
Các con sẽ nặn như thế nào?
Vậy hôm nay lớp chúng ta sẽ cùng nhau nặn loại quả mà các con thích nha!
( Hoạt động 2: Trẻ thực hiện
Cô cho trẻ đọc bài thơ: “ Chim chích bông” về chỗ thực hiện.
Cô mở bài hát“Hoa kết trái”cho trẻ nghe trong khi trẻ nặn
Cô quan sát, bao quát lớp, gợi ý hướng dẫn trẻ yếu, động viên khuyến khích trẻ sáng tạo.
( Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm
Trẻ trưng bày sản phẩm.
Cô và trẻ cùng chọn và nhận xét sản phẩm đẹp
Con thích sản phẩm nào nhất?
Vì sao con thích sản phẩm đó?
( Giáo dục: Khi ăn quả các con phải biết nhớ ơn những người đã trồng ra nó.
Muốn quả ra hoa kết trái các con phải biết chăm sóc như bắt sâu, tưới cây, phân bóncon ăn quả thì phải nhớ những người trồng ra nó
Nhận xét, kết thúc giờ học