ĐỀ TÀI : Nhận biết đôi bàn chân của bé

                                                                                                                        CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU                                  

Ôn luyện kỹ năng  :Tập đi dép

Chơi theo ý thích

I.MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU:

1. Kiến thức :

-  Trẻ biết  được cách đi dép

 - Trẻ được cắm cờ

2. Kỹ năng :

-Trẻ đoán được tiếng kêu của con gì  ?

- Biết nhận xét về mình về bạn 

-Trả lời được các câu hỏi của cô

3. Thái độ :

- Tham gia tích cực vào các hoạt động .

- Giaó dục trẻ biết nhường nhịn nhau khi chơi

- Chơi xong biết thu dọn đồ chơi ,rữa tay sach sẻ

II. CHUẨN BỊ:

1.Đồ dùng : Đồ dùng đồ chơi các mũ gà ,mũ vịt …

- Dép đủ cho cô và trẻ

III.TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. Hoạt động 1.Ôn luyện kỹ năng  Tập đi dép

*Cô giơ dép lên đồ trẻ đây là gì ? muốn đi dép  mình phải đi như thế  nào ? con xem côđi thế nào nhe. cô cầm dép bắng tay phải cô đặt xuống chân phải là chân cùng với tay phải xong cô đưa bàn chân phải từ từ vào dépcho hết chiếc dép thế là cô đã di dược dép rồi đó  ( thao tác 2-3lân)

 -Tương tự dép trái cô cũng tiến hành như vậy

- Trẻ thực hiện

- Phát cho mỗi trẻ một đôi dép cho trẻ thực hiện theo cô (nhắc nhở trẻ đi  phải ,trái )

Hoạt động 2 : Chơi theo ý thích

- Cô giới thiệu các nhóm chơi và dặn dò trẻ trước khi chơi cô  nêu câu hỏi

- Khi chơi thì chơi thế nào?

- Chơi xong thì làm gì?...

*Giáo dục trẻ:

- Giữ gìn đồ chơi sạch đẹp

*Giáo dục trẻ:

-Giữ gìn đồ chơi sạch đẹp

Hoạt động 3:Nêu gương cuối ngày

- Trẻ nhận xét về bạn và về mình

- Cô giáo chốt lại những nội dung trên

- Cô mời các nhóm lên cắm cờ

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe

 

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ nhắc lại theo cô

 

 

- Trẻ thực hiện theo cô

 

 

 

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

 

-Trẻ chơi hứng thú

 

 

 

 

-Trẻ được lên cắm cờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................