ĐỀ TÀI : VĐTN : Đôi dép.

Thứ 5 ngày 28  tháng 09 năm 2017

HOẠT ĐỘNG CHƠI-TẬP

ĐỀ TÀI :  VĐTN : Đôi dép.

 

I.MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU

1.Kiến thức :                                                    

-Trẻ hát đúng lời, biết tên bài hát và tên tác giả.

-Trẻ nắm được các động tác minh họa từ đầu đến cuối bài hát.

 2.Kỹ năng :

-Trẻ vận động múa đúng động tác, nhịp nhàng theo giai điệu từ đầu đến cuối của bài hát.

3.Thái độ:

- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia hoạt động.

- Trẻ biết thể hiện tình cảm qua bài hát.

II.CHUẨN BỊ.

- Đàn nhạc bài: “Đôi dép”

- Tranh vẽ đôi dép.

 3.Qúa trình hoạt động

          Hoạt động của cô

            Hoạt động của trẻ

Hoat động .1. Ổn định ,giới thiệu bài

- Cho trẻ xem băng đĩa và đàm thoại với trẻ:

- Con vừa xem gì? Dùng để làm gì?

*Cô giới thiệu bài hát:  

- Có một bài hát nói rất hay mà hôm trước cô đã dạy cho các con. Các con lắng nghe đó là bài hát gì?

Hoạt động 2: Hướng dẫn hoạt động.

a)Dạy múa bài: “ Đôi dép”.

- Cô múa mẫu cho trẻ xem

- Múa lần 1: Có nhạc đệm.

- Múa lần 2: Chậm, không có nhạc ( Cô hát và múa).

* Dạy trẻ múa:

- Cô giới thiệu bài hát: “ Đôi dép” chia  làm 4 câu.

- Cô dạy trẻ múa từng động tác theo câu hát.

+ Câu 1: “Đôi dép xinh…xinh xinh”

 Phân tích động tác: Đưa 2 tay vỗ tay nghiêng đầu qua phải nghiêng qua trái.

- Cô hát và múa mẫu câu 1.

- Cho cả lớp múa lại câu 1 ( Chú ý sửa sai cho trẻ)

+ Câu 2: “Cháu giữ cho… trắng tinh”

 Phân tích động tác câu 2: Cô chống tay lên hông, đưa chân ra phía trước.

- Cô hát và tập múa câu 2.

- Cô cho cả lớp tập câu 2 và sửa sai.

- Cô tập trẻ múa câu 1 và câu 2.

+ Câu 3: “Đôi dép xinh… xinh xinh”: tương tự múa lại câu 1.

- Cô hát và múa mẫu câu 3.

- Cô cho cả lớp múa câu 3 ( chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cô cho cả lớp múa cả 3 câu.

+ Câu 4: “Chân cháu …xinh xinh”đưa chân sang phải sang trái theo nhịp điệu bài hát.

- Cô múa mẫu câu 4.

- Cô cho cả lớp múa mẫu câu 4.

- Cô múa cả 4 câu cho trẻ xem

- Cô cho cả lớp múa cả 4 câu.

- Cô cho cả lớp múa cả bài 1 lần (không có nhạc)

- Cô cho cả lớp múa lần 2 ( có nhạc)

- Cô cho trẻ múa dưới nhiều hình thức: tổ, nhóm, cá nhân…

- Cô cho cả lớp múa lại bài hát 1 lần.

Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động

- Nhận xét,tuyên dương.

- Cả lớp hát và múa bài: “ Đôi dép”

 

 

 

-Trẻ quan sát và trả lời các câu hỏi của cô.

 

 

 

 

 

- Trẻ xem cô múa mẫu.

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe và quan sát .

 

 

- Trẻ luyện tập

 

 

 

 

-Trẻ tham gia cùng cô

 

 

- Trẻ lắng nghe và quan sát .

 

- Trẻ luyện tập

 

 

- Trẻ lắng nghe và luyện tập cùng cô.

 

 

 

- Trẻ thực hiện.

 

- Trẻ lắng nghe và quan sát cô làm mẫu.

 

- Trẻ thực hiện.

 

 

 

 

 

- Trẻ múa theo nhiều hình thức.

 

- Cả lớp thực hiện.

 

 

- Trẻ múa theo nhạc và đi ra sân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm nội dung liên quan