Đếm đến 4- Nhận biết số 4

* Lĩnh Vực Phát Triển Nhận Thức:
ĐẾM ĐẾN 4- NHẬN BIẾT SỐ 4
I. Mục tiêu:
-Trẻ đếm được đến 4, nhận biết các nhóm có 4 đối tượng. Nhận biết số 4.
- Rèn khả năng quan sát, nhanh nhẹn. Kỹ năng xếp đồ dùng, ngôn ngữ cho trẻ
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể khỏe mạnh nhé các con.
II.Chuẩn bị:
- Cô: đồ dùng nón, cặp, quần áo, thẻ chữ số từ 1- 4.
- Trẻ: đồ dùng giống đồ dùng của cô, kích thước hợp lý.
- Thời gian: 25-30’
- Địa điểm: trong lớp học.
III. Tiến trình hoạt động:
STT
CẤU TRÚC
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ VÀ TRẺ1Hoạt động 1:
Nào ta cùng hát- Cô tổ chức cho trẻ hát bài “ Tập đếm”.
- Hỏi trẻ vừa hát bài hát gì? (Trẻ trả lời).
- Bài hát có nhắc tới bộ phận nào của cơ thể? (Tay)
- Ngoài tay là 1 trong những bộ phận của cơ thể thì con còn biết bộ phận nào khác củacơ thể nữa? (Trẻ kể)
-Giáo dục trẻ biết yêu quý giữ gìn cơ thể sạch sẽ, không leo trèo chạy giỡn khi vui chơi để phòng tránh nguy hiểm cho cơ thể.2Hoạt động 2:
Ôn số lượng 3* Ôn số lượng 3 :
- Bây giờ cô cháu chúng ta vừa đi vừa hát bài "Đi chơi" nhé!
- Bạn nào cho cô biết xung quanh lớp mình có những đồ vật nào có số lượng3. (Trẻ tìm).
- Lớp mình có 3 búp bê, 3 đôi. Vậy chúng ta sử dụng thẻ số mấy? (Thẻ số 3)
- Các con hãy tìm cho cô thẻ số 3.
- Cho trẻ phát âm lại số 3.3
Họat động 3: Đếm đến 4- nhận biết số 4* Đếm đến 4- nhận biết số 4 :
- Các bạn hãy nhìn xem trên bảng của cô có bao nhiêu cái nón? (3).
- Các con đếm xem cô có bao nhiêu cái cặp? (4)
- Số lượng nón và cặp như thế nào với nhau ?
- Cái nào nhiều hơn, nhiều hơn mấy ? (Cái cặp nhiều hơn, nhiều hơn 1)
- Đồ vật nào ít hơn, ít hơn mấy ? (Cái nón, ít hơn 1)
- Muốn số nón bằng số cặp thì phải làm sao?
- Cô và trẻ đếm số lượng đồ vật sau đó nhận xét kết quả: 3 cái nón thêm 1 cái nón là 4 cái nón.
Cô cho trẻ nhắc lại:
- Bây giờ số lượng nón và số lượng cặp như thế nào? (Bằng nhau)
- Bạn nào cho cô biết bằng mấy? ( bằng 4)
- Để chỉ số lượng của1 nhóm đối tượng vừa đếm thì chúng ta sử dụng thẻ số 4.
- Cô giới thiệu chữ số 4.
- Các bạn hãy lấy thẻ số 4 đặt vào mỗi nhóm nón, nhóm cặp 1 thẻ số.
- Cô lần lượt cất nón và cặp vào.
- Tương tự cô xếp cái nhóm quần và áo cho trẻ so sánh số lượng 2 nhóm.
4
Hoạt động 4: Trò chơi luyện tập* Luyện Tập Thực Hành:
- Tìm các đồ vật có số lượng là 4 đặt ở xung quanh lớp và lấy chữ số tương ứng đặt vào.
- Các con lấy rổ ra xem có gì?
- Trong rổ của các con có bao nhiêu cái nón? Bao nhiêu cái cặp? Để số lượng nón và cặp bằng nhau thì con phải làm sao?
- Để chỉ nhóm đối tượng có số lượng 4 thì chúng ta dùng thẻ số mấy? (Thẻ số 4)
- Cô quan sát sửa sai giúp trẻ đếm và đặt đúng.
* Trò chơi: “Tìm số theo yêu cầu”
Cô cho trẻ tìm 2- 3 lần và phát âm số tìm được theo yêu cầu của cô.
- Cách chơi: Cô đọc số yêu cầu trẻ tìm số có trong rổ và đưa lên kiểm tra.
- Luật chơi: Trẻ tìm số đúng với yêu cầu của cô.
* Trò chơi:“ Kết bạn”
- Cách chơi: cho trẻ vừa đi vừa hát bài “Tìm bạn thân”. Khi nghe hiệu lệnh “kết bạn” của cô thì trẻ sẽ kết lại với nhau thành nhóm có 4 bạn.
- Luật chơi: Nhóm nào có số lượng nhiều hơn 4 hoặc ít hơn 4 thì sẽ bị phạt nhảy cóc 3 vòng.
- Cho trẻ chơi thử.
- Sau đó tiến hành chơi vài lần.
Kết thúc: Nhận xét tuyên dương.