đếm đến 7

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGÀY
Lĩnh vực: PTNT
Hoạt động học : LQVT
Đề tài: Bé vui học toán
1. Mục đích yêu cầu:
Kiến thức:
- Trẻ biết đếm đến 7, nhận biết chữ số 7, nhận biết các nhóm có số lượng 7.
Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng đếm cho trẻ.
- Kỹ năng so sánh, tạo nhóm cho trẻ.
- Rèn sự nhanh nhẹn khéo léo qua các trò chơi.
Giáo dục
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, biết bảo vệ các con vật, giáo dục trẻ tích cực tham gia hoạt động
2. Chuẩn bị:
- Các chữ số: 1- 7 đủ cho cô và trẻ.
- Giáo án điện tử.
- Rổ, đồ dùng đủ cho trẻ, tranh lô tô các con vật
- Thẻ đeo số, hình cho trẻ
- Băng keo, chữ số cho trẻ chơi trò chơi
3.Tiến hành hoạt động:
Hoạt động 1: Ổn định
- Chào mừng các con đến với chương trình: “Bé vui học toán”
- Đến với chương trình hôm nay chúng ta sẽ trải qua 4 phần chơi:
+ Phần chơi thứ nhất: Khởi động
+ Phần chơi thứ 2: Thử tài bé yêu
+ Phần chơi thứ 3: Nhìn nhanh đoán giỏi
+ Phần chơi thứ 4: Về đích
- Các con đã sẵn sàng chưa?
- Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần: Khởi động của 3 đội nào, cả lớp vận động bài hát: “Đàn gà trong sân”
+ Xin cảm ơn phần khởi động rất dễ thương của 3 đội chơi
+ Bài hát nhắc đến con vật gì?
+ Đó là con vật được nuôi ở đâu?
Hoạt động 2:
- Nhắc đến con gà thì cô chợt nhớ đến nhà bạn Tí cũng nuôi rất nhiều những con vật nuôi trong nhà nhưng không biết trong chuồng có bao nhiêu con và đó là những con gì, bây giờ các con có muốn đến thăm những con vật nuôi nhà bạn Tí không?
- Con gì đây các con? (các con gà)
- Chúng ta cùng đếm xem có bao nhiêu con gà? 6
- Cô cùng trẻ đếm xong sau đó cô cho trẻ chọn số 6 kích vào.
- Ngoài con gà ra thì nhà bạn Tí còn có con gì đây?
- Cô cùng trẻ đếm xong sau đó cô cho trẻ chọn số 6 kích vào.
- Và phần chơi thứ 2 cô dành cho 3 đội đó là: Thử tài bé yêu
- Cô đã chuẩn bị rất nhiều những chiếc rổ ở các góc, các con hãy đi lấy cho mình mỗi bạn 1 cái rổ đi nào!
- Các con nhìn lên màn hình xem cô có gì đây? Cho trẻ xem những quả trứng gà
+ Cùng đếm xem gà nhà bạn Tí đẻ được bao nhiêu quả? (6). Cô cho trẻ đếm
- Thêm một quả trứng nữa được bao nhiêu? Cô cho cả lớp đếm và như vậy 6 thêm 1 được mấy? và 7 quả trứng tương ứng với số mấy?
7 quả trứng nở được bao nhiêu con gà con?
Cho trẻ đếm và xếp số gà
Bây giờ chúng ta cùng so sánh số gà và số vịt nhà bạn Tí như thế nào với nhau
Xuất hiện 6 con vịt và tương ứng với số 6
Cho trẻ xếp số vịt tiếp theo
Cho trẻ so sánh nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn, vì sao?
Cho trẻ tạo nhóm bằng nhau, bằng 7
Thêm 1 con vịt cho trẻ chọn thêm vào và đếm lại số vịt (tất cả là 8 tương ứng với số mấy?)
Như vậy, 6 thêm 1 được mấy? Bây giờ số gà và số vịt như thế nào với nhau?
Để biểu thị cho nhóm có 7 đối tượng chúng ta dùng số 7. Cho lớp đọc
* Phần chơi thứ 3: Nhìn nhanh đoán giỏi
Cô cho trẻ đếm số con vật nuôi trên màn hình và chọn thẻ số tương ứng đưa lên và mời 1 trẻ lên kích chuột chọn số
* Phần chơi cuối cùng: Về đích
- Cách chơi: Cô có thẻ đeo có nhóm số lượng5, 6, 7 và chữ 5, 6, 7 trẻ chạy về nơi có số tương ứng
Hoạt động 3:
Giáo dục cháu biết yêu quý, bảo vệ động vật