Giáo án âm nhạc dạy hát

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ hiểu nội dung bài hát “Trâu ơi”, biết được trâu là động vật nuôi trong gia đình và Trâu giúp ích cho con người. Nhớ tên bài hát.
- Trẻ hát đúng, hát nhịp nhàng, vui tươi, biết thể hiện minh họa theo lời bài hát. Chú ý lắng nghe cô hát và biết hưởng ứng theo nhạc , nhảy theo nhạc khi tham gia trò chơi.
- Giáo dục trẻ biết yêu thương các loài vật xung quanh mình.
II. CHUẨN BỊ:
- Đàn, ti vi, hình ảnh trên máy tính.
- Mô hình, gõ phách, ghế.
* Tích hợp: - LQVH: Ca dao “Trâu ơi ta bảo trâu này”
- PTVĐ: Bật xa
* Nội dung giáo dục lông ghép (giáo dục kỹ năng sống): Giáo dục biết yêu thương các loài động vật sống xung quanh mình.
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ1.Ổn định:
- Đọc ca dao “Trâu ơi ta bảo trâu này”
+ Các con vừa đọc ca dao nói về con vật nào?
- Cho trẻ tham quan mô hình và trò chuyện cùng trẻ về con trâu .
- Các con có yêu mến con trâu vì nó biết giúp đỡ cho mọi người không?
- Có một bài hát hát nói về công việc của những chú trâu được tác giả Bùi Quang Hiếu sáng tác rất hay. Các con cùng lắng nghe nhé!
2.Nội dung:
* 2.1.Hoạt động 1: Dạy hát “Trâu ơi”
- Cô hát cho trẻ nghe
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
- Cô đàn hát cho trẻ nghe
- Tóm nội dung bài hát: Bài hát nói về con trâu mỗi ngày đều phải vác ách đi ra đồng cày ruộng giúp người nông dân.
- Lớp hát 1 lần cùng cô
- Lớp hát theo nhạc
- Con trâu phải làm gì ?
- Khi đi cày con trâu phải vác gì theo ?
- Lớp đọc: “Vè về con trâu”
- Cho trẻ nghe tiếng kêu của trâu.
- Tiếng con gì vậy các con?
- Các con có muốn đi về quê tham gia ngày hội mùa xem những chú trâu làm công việc gì không ?
- Chơi “ Bật qua mương”
* 2.2.Hoạt động 2: Nghe hát “Gọi Trâu”
- Cho trẻ xem hình ảnh con trâu cày ruộng ngày mùa.
- Con trâu cày ruộng từ đồng cạn đến ruộng sâu, từ mùa đông tới mùa hè, điều đó được thể hiện qua bài hát Gọi trâu do nhạc sĩ nguyễn Thị Thiên Thanh sáng sáng tác.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 với nhạc.
- Các con vừa nghe bài hát gì ?
- Con trâu kéo cày ở đâu?
- Ngày mùa đến rồi mọi người thu hoạch mùa màng thật nhộn nhịp, những chú trâu cũng bận rộn giúp mọi người mình cùng tham gia nào.
- Nhóm bạn trai, bạn gái hát “Trâu ơi”- Lớp hát đối đáp, hát to nhỏ “ Trâu ơi”.
- Con trâu là cơ nghiệp của nhà nông, nó giúp ích cho con người, còn các con các con làm gì để giúp mọi người?
- Cô hát và minh họa theo bài “Gọi trâu”
- Chơi “ Tiếng kêu con vật”.
- Nhóm, cá nhân hát.
- Giáo dục trẻ biết yêu thương, chăm sóc các con vật xung quanh mình.
* 2.3.Hoạt động 3: TCÂN: “Nhảy theo điệu nhạc”
- Cách chơi: Cô chuẩn bị 15 cái ghế, các con vừa nghe nhạc vừa nhảy theo nhạc, khi nhạc dừng lại các con chạy nhanh ngồi vào ghế, bạn nào không chạy kịp sẽ bị thua và phải nhảy lò cò.
- Cho trẻ chơi vài lần cùng cô.
3.Kết thúc:
- Lớp hát “Trâu ơi”- Trẻ đọc
- Trẻ trả lời
- Trẻ xem và trò chuyện cùng cô.- Trẻ trả lời- Trẻ lắng nghe- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ chú ý lắng nghe- Trẻ lắng nghe- Lớp hát cùng cô
- Trẻ hát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Đọc vè và di chuyển
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ đoán- Trẻ lắng ghe
- Trẻ bật- Trẻ xem
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Nhóm bạn trai, bạn gái cùng hát
- Lớp hát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Nhóm, cá nhân hát