GIÁO ÁN RÈN LUYỆN KÝ NĂNG SÔNG ATGT

I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết sự cần thiếtcủa việc chấp hànhgiao thông : biết đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy.
- Trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, đội mũ bảo hiểm đúng cách.
- Trẻ có ý thức chấp hành luật an toàn giao thông.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô
- Bản tin về an toàn giao thông.
- Một số hình ảnh powerpoint khi tham gia giao thông đường bộ.
- Hình ảnh hành vi đúng, hành vi sai về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đường bộ.
- Bài hát “ Đi đường em nhớ”, “Đàn kiến nó đi”..
- Mũ bảo hiểm
2. Đồ dùng của trẻ
- Mũ bảo hiểm đủ số lượng trẻ.
- Tranh trẻ chơi trò chơi.
- Tranh lô tô về hành vi đúng, sai khi tham gia giao thông đường bộ.
- Bảng cài, rổ nhỏ.
III. Cách tiến hànhNội dung
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ1. Giới thiệu bài
(2-3 phút)2. Phát triển bài
(22-25phút) 3.Kết thúc:
(1-2 phút)
-Cô cháu cùng vận độngbài hát “ Đi đường em nhớ”
- Các con vừa vận động bài gì?
- Cô dạy con khi tham gia giao thông như thế nào?
- Ngoài ra cô còn dạy các con điều gì nữa?
* Giáo dục trẻ khi tham gia giao thông.* Cho trẻ xem một đoạn bản tin về an toàn giao thông.
+ Cô vừa cho con xem những gì?
+ Bản tin nói lên điều gì?
+ Khi ra đường con phải như thế nào?
+ Ngồitrên xe máy con phải làm sao?
+ Đội mũ bảo hiểm để làm gì?
+ Điều gì xảy ra khi không đội mũ bảo hiểm?
+ Con đội mũ bảo hiểm như thế nào?
-> Cô cháu cùng tập đội mũ bảo hiểm.
+ Cô giải thích cách đội mũ bảo hiểm:Khi đội mũ bảo hiểm nhớ mở dây quai mũ sang 2 bên, đội vành mũ ở phía trước, rồi cài quai mũ lại, kiểm tra xem quai mũ đã vừa đầu chưa,bằng cách đưa 2 ngón tay vào quai mũ dưới cằm....
- Cô cháu cùng đội mũ.* Trò chơi : Nhìn nhanh - chọn đúng
+Cách chơi : Cô chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm có 3 bức tranh. Nhiệm vụ của mỗi nhóm là chọn hành vi đúng khi tham gia giao thông, trong thời gian là 3 giây. Nhóm nào chọn đáp án đúng và nhanh thì nhóm đó thắng.
+ Luật chơi: Mỗi nhóm chỉ chọn được 1 bức tranh đúng theo đáp án của cô và theo thời gian quy định.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi .
* Trò chơi : Bé thông minh
+ Cách chơi : Cô chia lớp thành 3 nhóm, mỗi trẻ trong nhóm có một bảng cài và một số hình ảnh về hành vi đúng, sai khi tham gia giao thông. Nhiệm vụ của mỗi trẻ là chọn tranh có hành vi đúng gắn vào bảng cài. Khi nghe hiệu lệnh thì đưa bảng cài lên.
+ Luật chơi: Nhóm nào có số lượng bạn chọn nhiều đáp án đúng và nhanh thì cô tặng 1 bông hoa.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.* Vận động theo nhạc bài hát: “Đàn kiến nó đi”
-Trẻ vận động cùng cô -Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe-Trẻxem bản tin- Trẻ trả lời-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ đội mũ bảo hiểm
- Trẻ lắng nghe- Trẻ chơi trò chơi -Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi- Trẻ vận động bài hát
- Trẻ nghỉ.