Giáo án toán số 7 tiết 3

Thứ tư ngày 07 tháng 12 năm 2016
GIÁO ÁN
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Hoạt động: Làm quen với toán
Đề tài: Chia nhóm các đối tượng có số lượng 7 làm 2 phần (CS 105)
Thời gian: 30 phút I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức : - Biết chia 7 đối tượng thành 2 phần bằng nhiều cách (Chia tự do, chia theo yêu cầu), biết gắn số tương ứng và biết đọc số lượng từng phần.(CS 105)
- Biết tách ra, gộp vào ở nhóm đồ vật có số lượng 7.
3. Kĩ năng
- Biết dùng thành thạo ngôn ngữ toán học: Thêm, bớt, chia, nhiều, ít…
- Phát triển tư duy, ngôn ngữ… thông qua trò chơi
3. Thái độ
- Có ý thức học tập, biết giữ gìn bảo vệ đồ dùng đồ chơi trong khi học tập.
- Sắp xếp gọn gàng đúng nơi quy định sau khi học.
4. Kết quả
- 85% - 90% trẻ biết chia nhóm các đối tượng có số lượng 7 làm 2 phần
II. CHUẨN BỊ
- Mỗi trẻ 1 rổ đựng: 2- 3 loại đồ vật có số lượng 7 (áo, su hào, bông hoa), 2 thẻ số 7 và một số thẻ số từ 1- 7. hột hạt có số lượng 7
- Tạo nhóm sản phẩm nghề may, nông có số lượng ít hơn hoặc nhiều hơn 7 xung quanh lớp. Tạo nhóm có số lượng 7 chia làm 2 phần xung quanh lớp.
- Các ngôi nhà có số bông hoa khác nhau. Lô tô có hoa để chơi
- Nhạc bài hát “Lớn lên cháu lái máy cày”, "Hạt gạo làng ta"
III. HƯỚNG DẪN
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
1: Giới thiệu bài: 2 phút
- Cho trẻ hát bài: “Lớn lên cháu lái mày cày” và đi tham quan mô hình nông trại.
2. Phát triển bài: 20-25 phút
*Ôn nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 7
- Các con nhìn xem trong nông trại có gì ?
- Cho trẻ tìm các nhóm sản phẩm các nghề , yêu cầu trẻ thêm bớt để đủ 7, gắn số ( Cô mời 3 trẻ )
Cô cùng cả lớp kiểm tra lại đọc số.
*: Chia nhóm các đối tượng có số lượng 7 làm 2 phần
- Chúng mình cùng quan sát xem trên bảng cô có gì? có số lượng bao nhiêu?
- Cho cả lớp cùng kiểm tra lại nhóm các sản phẩm nghề nông dân trên bảng.
- Mời 3 trẻ lên chia (mỗi trẻ chia một nhóm) làm 2 phần và gắn số ở mỗi phần "nếu trẻ chia trùng nhau thì cô chia lại"
- Bạn nào nhận xét về cách chia nhóm có số lượng 7 chia làm 2 phần?
- Có mấy cách chia? Là những cách nào?
- Còn cách chia nào khác không?
=> Khái quát: Những nhóm con vật có số lượng 7 chia làm 2 phần chỉ có 3 cách chia (cách thứ nhất: gồm có 1 và 6; cách thứ 2: gồm có 2 và 5; cách thứ 3: gồm có 3 và 4;
- Cho trẻ thực hiện: Trong rổ các con có con gì? chúng mình cùng xếp 7 bông hoa thành hàng ngang từ trái sang phải, vừa xếp vừa đếm.
- Chúng mình chia 7 bông hoa làm 2 phần theo ý thích!
- Con chia như thế nào? (Bạn nào chia giống cách của bạn Ngọc giơ tay? đó là cách chia nào?)
- Chúng mình gộp lại xem tất cả có bao bông hoa?
- Chúng mình hãy chia theo yêu cầu: chia một phần có 1 phần kia còn lại mấy?; 1 phần có 2 phần kia còn lại? 1 phần có 3 phần ki còn lại?
(sau mỗi lần chia yêu cầu trẻ gộp lại)
- Kiểm tra kết quả chia của trẻ, yêu cầu trẻ đếm từng phần trẻ đã chia.
- Chúng mình gộp 2 phần lại xem có tất cả bao nhiêu con? Chúng mình cùng cất vào rổ.
* Liên hệ:Cho trẻ chơi tập tầm vông chia 7 hạt ngô làm 2 phần theo ý thích và theo yêu cầu 3 lần
- Tìm xung quanh lớp có các nhóm sản phẩm nghề nông, nghề dệt may được chia theo các cách trẻ tìm và nói cách chia.
- Cả lớp cùng kiểm tra kết quả cùng bạn
Cho trẻ cất lần lượt đồ chơi vào rổ.
* Chúng mình vừa chia nhóm có số rất giỏi, nào chúng mình cùng hát và nhún nhẩy theo nhịp bài “Lớn lên cháu lái máy cày” nào!
* Trò chơi “Về đúng nhà”
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi: Cô sẽ gắn phát cho