Giáo án tv

TUẦN 11
Thứ 2 ngày 9 tháng 11 năm 2015HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN TIẾNG VIỆT
CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP
NHÁNH 1: NGHỀ PHỔ BIẾN TRONG XÃ HỘI
Dạy từ mới: Bác sĩ, khám bệnh, Thuốc
I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức:
- Trẻ hiểu và nói được từ: Bác sĩ, khám bệnh, thuốc.
- Trẻ biết thực hiện theo yêu cầu của cô.
2. Kỹ năng:
- Phát triển ngôn ngữ tiếng việt cho trẻ.
- Trẻ mạnh dạn trong giao tiếp.
3. Giáo dục thái độ:
- Trẻ chú ý tham gia vào hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết các nghề phổ biến trong xã hội, biết quý trọng các nghề.
II- CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng cho giáo viên và trẻ
- Tranh vẽ Bác sĩ, bác sĩ đang khám bệnh, Thuốc
- Bảng, nam châm
2. Địa điểm tổ chức:
- Trong lớp học sạch sẽ, thoáng mát.
III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ1. Ổn định tổ chức:
- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ điểm:
+ Bố mẹ các con thường làm những công việc gì?
+ Các con mơ ước sau này được làm những công việc gì?
- Cô giáo dục trẻ yêu quý các nghề, biết quý trọng sản phẩm của các nghề.
2. Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ dạy các con nhận biết và tập nói từ: Bác sĩ, Khám bệnh, Thuốc.
3. Hướng dẫn trẻ: Dạy từ mới: “Bác sĩ, Khám bệnh, Thuốc”.
a. Bước 1: Làm mẫu
- Cô treo tranh vẽ chân dung Bác sĩ
- Cô chỉ vào tranh vẽ và nói:“Bác sĩ”. Cô nói 3 lần kết hợp tay chỉ vào bức tranh.
- Cô treo bức tranh vẽ bác sĩ khám bệnhvà hỏi:
- Bác sĩ đang làm gì đây?
+ Cô nói “Khám bệnh”. Cô nói 3 lần
- Cô treo tranh vẽ hộp thuốc uống và hỏi:
- Tranh vẽ gì vậy? Thuốc dùng để làm gì?
- Cô nói: Thuốc: Cô nói 3 lần kết hợp cầm trên tay hộp thuốc
- Cô làm mẫu 3 lần cho trẻ quan sát, vừa nói vừa thực hiện động tác.
b. Bước 2: Thực hành
- Cô chỉ vào tranh vẽ và nói: “Bác sĩ
- Cho cả lớp đọc: Bác sĩ, (đọc 3 lần)
- Cô mời lần lượt trẻ nhắc lại: Bác sĩ. (3 lần)
- Cô chỉ vào bức tranh vẽ Bác sĩ khám bệnh và nói: “ Khám bệnh” 3 lần.
+ Cho cả lớp đọc từ: Khám bệnh, đọc 3 lần.
+ Cho lần lượt từng trẻ đứng lên đọc. (3 lần).
- Cô chú ý lắng nghe, nếu trẻ nói chưa đúng cô sửa sai và cho trẻ làm lại.
c. Bước 3: Ôn luyện
- Cô cho trẻ ôn lại 2- 3 lần.
- Cô hỏi trẻ: Khi ốm các con phải đi gặp ai?
- Cô cho cả lớp đọc từ: Bác sĩ (3 lần)
- Bác sĩ sẽ làm gì?
- Cô cho cả lớp đọc từ khám bệnh (3 Lần)
- Sau khi khám bệnh xong cô phát gì cho bệnh nhân uống khỏi bệnh?
- Cô cho cả lớp đọc từ: Thuốc (3 Lần)
4. Củng cố.
- Cô hỏi lại trẻ các con vừa được tập nói những từ nào?.
- Cô giáo dục trẻ yêy quý, kính trọng nghề bác sỹ, biết chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
5. Nhận xét, tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương những trẻ ngoan và động viên những trẻ chưa ngoan lần sau ngoan hơn.- Trò chuyện cùng cô
- Trẻ kể
- Trẻ trả lời.- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ đọc- Trẻ đọc
- Bác sỹ khám bệnh.
- Trẻ lắng nghe- Thuốc.
- Quan sát cô làm mẫu
- Trẻ quan sát và nghe
- Trẻ đọc 3 lần
- Lần lượt trẻ đọc
- Trẻ đọc
- Lần lượt trẻ đọc- Trẻ ôn lại cùng cô
- Gặp bác sỹ.
- Trẻ đọc.- Trẻ nhắc lại.
- Bác sĩ, Khám bệnh, Thuốc.
- Trẻ lắng nghe
Thứ 3 ngày 10 tháng 11 năm 2015
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN TIẾNG VIỆT
Dạy từ mới: Y tá, bệnh nhân, tiêm.
Ôn từ cũ: Bác sĩ, khám bệnh, thuốc
I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU