HOẠT ĐỘNG CHƠI- TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH ĐỀ TÀI : Nhận biết- phân biết: màu đỏ- màu vàng.

                                  Thứ 6 ngày 29 tháng 09 năm 2017

           HOẠT ĐỘNG CHƠI- TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH

                                   ĐỀ TÀI : Nhận biết- phân biết: màu đỏ- màu vàng.

 I.MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU                                                                                 

 1.Kiến thức .

-Trẻ biết tên 2 màu đỏ- vàng.

2.Kỹ năng .

-Trẻ chỉ và nói được đồ dùng, đồ chơi màu vàng trong nhóm đồ chơi cùng loại.

- Phân biệt 2 màu đỏ- vàng.

3.Thái độ:

 - Trẻ yêu thích,hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và bạn.

 II. CHUẨN BỊ  :

1. Chuẩn bị cho trẻ:

- Đĩa màu đỏ, vàng.

- Kẹo màu đỏ, vàng.

- Ngôi nhà đỏ, vàng

- Sáp màu, tranh vẽ những chiếc váy chưa tô màu để trẻ tô.

2. Chuẩn bị cho cô:

- 2 búp bê mặc váy màu đỏ- vàng, có nơ, vòng và giấy màu đỏ.

 - Tranh vẽ quả bóng.

III.TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG

 

      Hoạt động của cô

        Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1. Ổn định ,giới thiệu bài:

- Cô đưa búp bê màu đỏ và hỏi trẻ:

- Bạn mặc váy màu gì? Nơ và giấy có màu gì?

Hoạt động 2 : Nội dung:

- Cô giới thiệu bạn búp bê nữa cũng đến chơi với lớp.

- Bạn này mặc váy màu gì? Cô phát âm: “màu đỏ”.

- Bạn búp bê mặc váy đỏ chỉ thích những đồ dùng có màu đỏ thôi.

- Nơ màu gì? Giấy màu gì? Vòng màu gì?

- Cho trẻ lên chỉ và nói tên màu đỏ.

* Phân biệt 2 màu đỏ- vàng

 Chọn kẹo màu đỏ vào dĩa đỏ, màu vàng vào đĩa vàng.

 Tô màu váy để tặng bạn búp bê, váy đỏ tặng bạn búp bê thích màu đỏ, váy vàng tặng bạn búp bê thích màu vàng.

- Chơi : Về đúng nhà.

- Cho trẻ chơi trò chơi: “ Nu na nu nống”, khi có hiệu lệnh về nhà bài thì chạy đúng về nhà đó.

Hoạt động3:Kết thúc

- Nhận xét ,tuyên dương

 

 

 

 

-Trẻ trả lời.

 

 

 

- Cả lớp và cá nhân nói nhiều lần.

 

 

 

 

 

-Trẻ chú ý xem cô.

 

 

 

-Trẻ trả lời .

 

 

-Trẻ tham gia  tích cực

 

 

 

- Trẻ lắng nghe.

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm nội dung liên quan