HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP ĐỀ TÀI: Bật qua vạch kẻ.

                                    Thứ  3 ngày 17  tháng 10 năm 2017.

                                     HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP

                                     ĐỀ TÀI: Bật qua vạch kẻ.

 

I.MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU .

 1.Kiến thức :

-  Trẻ nhớ tên vận động: “Bật qua vạch kẻ”

  2.Kỹ năng :

- Trẻ biết nhún bật tại chỗ bằng 2 chân .

   3.Thái độ:

-Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động.

  II.CHUẨN BỊ  :

    - Hoa tập thể dục đủ cho cô và trẻ.

    - 3 vạch kẽ cách nhau 30 cm.

 III.CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của cô.

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1.Ổn định , tổ chúc

-Cô và trẻ làm đoàn tàu

Hoạt động 2:Hướng dần thực hiện  .

 1.Khởi động

 -Cô và trẻ cùng tham gia khởi động quanh phòng tập . Đi bình thường ,nhanh dần ,chậm dần sau đó đừng thành vòng tròn để thực hiện bài tập .

2.Trọng động .

a.BTPTC: Tập với nơ

 Động tác hô hấp: Thổi nơ

Động tác tay-vai: Giơ nơ lên cao.

Động tác chân: Chạm nơ xuống sàn

Động tác bật: bật tại chỗ.

Cô và trẻ cùng thực hiện bài tập

b.VĐCB : Bật qua vạch kẻ

- Lần 1:  Cô bật  cho trẻ xem

- Lần 2: Trước tiên cô đứng sát mép vạch, cô đứng tự nhiên khi có hiệu lệnh người cô hơi khom khụy gối, đồng thời vung 2 tay lấy đà và nhún bật qua vạch kẻ sau khi bật qua vạch kẻ thứ nhất cô tiếp tục bật qua vạch kẻ thứ 2 cho đến khi bật qua hết các vạch kẻ.

*Trẻ thực hiện .

- Mời một  số  trẻ lên bật  thử cho cả lớp xem.

- Mời  2-3 trẻ lên thực hiện cứ luân phiên nhau từng nhóm thực hiện đến hết mổi nhóm thực hiện 1-2 lần.

Trong lúc trẻ thực hiện cô động viên trẻ bật không chạm vào vạch ngẩng cao đấu.

c.Trò chơi: Nu na nu nống

Cô nêu luật chơi ,cách chơi ,và cùng tham gia chơi với trẻ  2-3 lần .

-Trước khi chơi cô giải thích cách chơi cho trẻ hiểu .

3.Hồi tĩnh.

-Đi nhẹ nhàng trong phòng tập

Hoạt động3:Kết thúc

-Nhận xét ,tuyên dương

 

 

 

-Trẻ làm đoàn tàu cùng cô

 

 

-Trẻ khởi động cùng với cô.

 

 

 

 

 

 

-Trẻ hiện bài tập  với cô

 

 

-Trẻ xem cô đi

 

 -Trẻ chú ý nghe cô giải thích                    

 

 

 

-Trẻ trả lời đúng

 

 

 

 

 

-Tất cả trẻ cùng thực hiện.

 

 

-Trẻ chơi hứng thú

 

 

 

 

-Trẻ tham gia tích cực.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm nội dung liên quan