HOẠT ĐỘNG CHƠI- TẬP ĐỀ TÀI : Đi trong đường hẹp TCVĐ: Bàn tay khéo léo

 

Thứ 3 ngày26  tháng 09 năm 2017

HOẠT ĐỘNG CHƠI- TẬP

ĐỀ TÀI : Đi trong đường hẹp

TCVĐ: Bàn tay khéo léo

I.MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU .

  1.Kiến thức :

 - Trẻ biết cách đi trong đường hẹp.

  2.Kỹ năng :

- Trẻ đi trong đường hẹp không chạm gạch.

- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay.

3.Thái độ:

-Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động  .

 II.CHUÅN BI :

- Gậy dài 2m để làm đường hẹp 40cm, dài 3m.

- Máy, đĩa nhạc.

 III.TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG.

               Hoạt động của cô.

             Hoạt động của trẻ .

Hoạt động 1.Ổn định ,tổ chức 

- Cô và trẻ cùng làm đoàn tàu.

Hoạt động 2.Hướng dẫn hoạt động  .

   a.Khởi động

   - Cô và trẻ cùng tham gia khởi động quanh phòng tập . Đi các kiểu chân theo nhạc bài hát.

   b.Trọng động .

* BTPTC: Tập với nơ.

Hô hấp: Thổi nơ

-Tay  : Giơ nơ lên cao

- Bụng  : Chạm nơ xuống sàn

- Chân   : Bật nhảy

- Cô và trẻ cùng thực hiện bài tập.

*VĐCB : Đi trong đường hẹp.

 Lần 1: Cô đi cho trẻ xem.

Lần 2: Từ vạch xuất phát, cô đi trong đường hẹp mắt nhìn về phía trước,  lưng thẳng, đầu hơi cúi, cô vừa nói cô đi, đi trong đường hẹp chân cô không chạm gậy.

*Trẻ thực hiện .

- Mời một  số  trẻ lên  đi  thử cho cả lớp xem

- Mời 2-3 trẻ lên thực hiện cứ luân phiên nhau từng nhóm thực hiện đến hết , mổi nhóm thực hiện 1-2 lần.Trong lúc thực hiện cô động viên trẻ đi trong đường hẹp không chạm gậy.

-Sau mỗi nhóm cháu nào đi chưa đúng cho cháu đi lại.

 *TCVĐ:Bàn tay khéo léo.

- Cô nêu tên trò chơi,  ,cách chơi và cùng tham gia chơi vói trẻ. 

- Hôm nay cô sẽ cho các con chơi trò chơi “Bàn tay khéo léo” làm động tác vỗ tay ,co duỗi các ngón tay ,chạm đầu các ngón tay vào nhau.

- Sau mỗi lần chơi cô hỏi trẻ các con vừa chơi trò chơi gì ?

- Cô cùng chơi với trẻ 2-3 lần 

c.Hồi tĩnh.

Đi nhẹ nhàng trong phòng tập.

Hoạt động3:Kết thúc

- Nhận xét ,tuyên dương

- Khen và động viên trẻ.

 

Trẻ hát với  cô .

 

 

 

 

-Trẻ khởi động cùng với cô.

 

 

 

 

-Trẻ cùng tập với cô

 

 

 

-Trẻ xem cô đi.

 

-Trẻ chú ý nghe cô giải thích

 

 

 

 

 

-Tất cả trẻ cùng thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ chú ý nghe cô nói

 

 

 

 

 

-Trẻ chơi hứng thú.

 

 

 

- Trẻ lắng nghe.

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm nội dung liên quan