HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP ĐỀ TÀI : Nhận biết đồ dùng ăn uống

 

                          Thứ 2 ngày30  tháng 10 năm 2017.

HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP

ĐỀ TÀI :  Nhận biết đồ dùng ăn uống

             

I.MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU .

 1.Kiến thức .

-Trẻ biết được tên gọi của từng loại đồ dùng.

2.Kỹ năng .

-Biết được kỹ năng các loại đồ dùng trong lúc chơi 

-Trẻ phát âm rõ ,to.

3.Thái độ

 -Trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động  

II.Chuẩn bị:

-Bộ đồ dung ăn uống ( cái bát,cái ấm,cái ly)

III. Các hoạt động  .

          Hoạt động của cô.

          Hoạt động của trẻ .

Hoạt động 1.Ổn định, giới thiệu bài

- Cô và trẻ cùng quan sát góc thao tác vai và hỏi trẻ để chuẩn bị mâm cơm thì cần có những đồ dùng gì ?

Hoạt động 2 :Hướng dẫn thực hiện

1.Làm quen với các đồ dùng:

- Hôm nay có bạn búp bê đến chơi, cô cháu mình sẽ bày mâm cơm để mời búp bê ăn nhé .

- Cho trẻ kể qua từng đồ dùng   

-“cái bát”

- Cái gì  đây ?

Cái này dùng để làm gì ?

- Cho cả lớp phát âm 2-3 lần, mời nhiều trẻ trả lời.

-Tương tự những đồ dùng  khác cô chỉ vào từng cái  và hỏi trẻ cái gì đây?  để làm gì? cho trẻ phát âm nhiều lần.

Sau khi giới thiệu xong từng đồ dùng cô bày tất cả lên bàn và nói đây là những đồ dùng để ăn .

- Cô đưa cái ấm lên và hỏi: Cái gì đây?

- Cái ấm dùng để làm gì ?

- Cả lớp lặp lại 2-3lần

- Mời nhiều trẻ trả lời

Cô đưa cái ly ?hỏi trẻ cái gì đây

Để làm gì?

- Cô cháu mình bày mâm cơm  cho búp bê ăn nhé, cô lấy bát cho búp bê ăn, ăn xong uống nước

- Búp bê ăn cơm xong ,tạm biệt các bạn búp bê về nhé .

2.Trò chơi

- Cho trẻ chơi : Năm ngón tay

- Cô nêu cách chơi cùng tham gia chơi với trẻ.

Hoạt động3:Kết thúc

-Nhận xét, tuyên dương

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ kể theo sự hiểu biết của trẻ .

 

 

 

 

 

-Trẻ chú ý nghe cô nói .

 

 

 

-Trẻ trả lời đúng và phát âm cùng với cô .

 

 

 

 

 

-Trẻ đã được luyện tập .

 

 

 

-Trẻ trả lời.

 

 

-Trẻ trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ tham gia cùng chơi với cô

 

- Trẻ lắng nghe.

Tham khảo thêm nội dung liên quan