HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP Đề tài : Quan sát chỉ và nói tên một số đặc điểm nổi bật của đồ chơi.

                                                   Thứ 2 ngày 25 tháng 09 năm 2017.

HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP

Đề tài : Quan sát chỉ và nói tên một số đặc điểm nổi bật của đồ chơi.

 

I.MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU .

  1.Kiến thức :

- Trẻ biết tên gọi và màu sắc cơ bản của đồ chơi.

- Công dụng và cách chơi đồ chơi đó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   2.Kỹ năng :

-Trả lời rõ ràng câu hỏi,chọn đúng đồ chơi theo tên gọi.

-Trẻ phát âm to và rõ.

   3.Thái độ:

-Biết bảo quản giữ gìn đồ chơi.

II.CHUẨN BỊ :

 -Bộ đồ chơi nấu ăn,một số đồ chơi gia đình (nồi,bát,thìa ,cốc) và một số đồ dung đồ chơi ở lớp ,bóng màu đỏ to và nhỏ.

 III. TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG.

               Hoạt động của cô.

             Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1.Ổn định ,giới thiệu bài

- Cô và trẻ cùng đọc bài thơ “Đi dép”

Các con vừa đọc bài thơ nói về gì  ?

Cô và trẻ dạo quanh lớp ,quan sát các loại đồ chơi trên giá .

- Cho trẻ gọi tên các loại đồ chơi

Hoạt động 2:Hướng dẫn thực hiện:

Hôm nay cô có rất nhiều đồ chơi đẹp, cô sẽ cho các con xem những loại đồ chơi gì nhé.

- Cho trẻ quan sát 1-2 phút, sau đó cô hỏi trẻ: “Đây là gì?”.

1.Làm quen với đồ chơi:

+Ai biết có những đồ chơi gì?

+Đây là gì? ( cô cầm từng đồ chơi và hỏi).

+Đồ chơi này trong giống cái gì nhỉ? ( À giống cái bát,đúng là cái bát).

*Làm quen một số đặc điểm nổi bật của đồ chơi:

+Nồi dùng để làm gì?

+Qủa bóng này màu gì?

+Qủa bóng nào to,quả bóng nào nhỏ?

2.Luyện tập .

Cô để các loại đồ chơi trên bàn và mời trẻ lên chọn đồ chơi trả lời câu hỏi theo tên gọi ,màu sắc .

-Mời nhiều trẻ lên chọn

*Sữa sai

Nhũng trẻ phát âm chưa chính xác cô mời trẻ phát âm lại ,cô phát âm cho trẻ nghe để trẻ phát âm rõ hơn

- Cô khen ngợi cả lớp và giáo dục trẻ khi chơi đồ chơi xong phải biết cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định.

3.Chơi: Ai lấy đúng( lấy đồ chơi khi nghe tên gọi).

- Gọi từng trẻ lên chơi

Hoạt động 3:Kết thúc

- Nhận xét ,tuyên dương.

 

 

 

-Trẻ đọc thơ to,rõ.

-Trẻ  trả lời.

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ trả lời

 

 

 

 

-Trẻ trả lời

 

- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.

 

 

 

 

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô.

 

 

 

 

 

-Trẻ hưởng ứng tham gia cùng cô.

- Trẻ lắng nghe cô.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm nội dung liên quan