HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP ĐỀ TÀI :Xếp bàn ghế

Thứ 5 ngày 05  tháng 10 năm 2017

HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP

ĐỀ TÀI :Xếp bàn  ghế

 

I.MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU.

1.Kiến thức .

-Trẻ biết dùng gỗ xếp được bàn ghế.

-Nhận biết được màu sắc của khối gỗ.

2.Kỹ năng .

 -Biết cầm gỗ bằng hai ngón tay,  xếp chồng, xếp cạnh nhau thành cái bàn, cái ghế.

3.Thái độ.

-Tham gia tích cực vào các hoạt động

II.CHUẨN BỊ :

- Cô: Khối gỗ hình vuông,3 khối gỗ hình chữ nhật

- Trẻ:Các khối hình giống cô nhưng kích thước bé hơn

- Băng nhạc chủ đề

- Trẻ ngồi chiếu theo hình chữ v

 III.TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG:

              Hoạt động của cô

          Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1.Ổn định ,giới thiệu bài

- Cô mang tặng cho cả lớp 1 món quà.Cô hỏi trẻ:

- Đây là cái gì?

- Bàn ghế dùng để làm gì?

- Bàn ghế có màu gì?

 Hoạt động 2:Hướng dẫn thực hiện:

- Cô làm mẫu lần 1 không phân tích.

- Cô làm mẫu lần 2 phân tích:

- Cô có một khối gỗ hình vuông

( hoặc hình chữ nhật), cô lấy 1 khối gỗ hình chữ nhật khác, cô dùng 2 ngón tay đặt chồng khít, ngay ngắn lên khối gỗ hình vuông thì cô được cái bàn.

Tương tự để được cái ghế,cô cũng đặt khối gỗ hình chữ nhật nằm, cô dùng 2 ngón tay lấy 1 hình chữ nhật khác đặt sát cạnh hình chữ nhật kia nhưng dựng lên . Thế là được cái ghế.

3.Trẻ thực hiện .

- Quan sát trẻ xếp, cô đi đến từng trẻ quan sát trẻ thực hiện .

- Cô hỏi trẻ :

- Các con đang làm gì ?

- Con xếp cái gì?

- Bàn (ghế) có màu gì?

- Những trẻ nào xếp đẹp cô khen trẻ, những trẻ nào còn lúng túng  cô hướng dẫn trẻ xếp. 

4.Nhận xét đánh giá sản phẩm

- Con thích sản phẩm nào?

- Bạn xếp được cái gì đây?

- Bàn ( ghế) màu gì?

Hoạt động3:Kết thúc

- Nhận xét ,tuyên dương.

 

 

 

 

 

-Trẻ  trả lời các câu hỏi của cô.

 

 

 

 

 

-Trẻ lắng nghe cô nói .

 

 

 

 

 

-Trẻ chú ý xem cô làm

 

 

 

 

 

 

-Trẻ trả lời  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ nhận xét sản phẩm của mình

 

 

         

                              

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm nội dung liên quan