HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP ĐỀ TÀI :Xếp nhà cho búp bê

                             Thứ 5 ngày 19   tháng 10 năm 2017.

HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP

                           ĐỀ TÀI :Xếp nhà cho búp bê

 

 1. MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU:

1.Kiến thức :

-Biết cách xếp chồng lên nhau thành ngôi nhà  cho đẹp

2.Kỹ năng:

 -Luyện kỹ năng xếp nhà 

 -Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay .

3.Thái độ.

 -Trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động   .

II.Chuẩn bị:

-Mô hình ngôi nhà  .

-Các khối gỗ ,khối nhựa dùng để xếp ngôi nhà

-Băng nhạc chủ đề

 III. Các hoạt động:

              Hoạt động của cô

          Hoạt động của trẻ

.Hoạt động 1.Ổn định ,giới thiệu bài

-Cô và trẻ cùng đọc bài thơ “đi dép”

-Các con vừa đọc  bài thơ gì ?bài thơ nói về gì ?

Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện

   1.Quan sát vật mẫu :

-Cô cho trẻ quan sát vật mẫu ( ngôi nhà của cô)

-Cho trẻ nhận xét về ngôi nhà của cô ,cô giới thiệu về ngôi nhà ,ngôi nhà của cô có 4bức  tường  xung quanh .Phía trên có mái nhà ,phía trước có cửa ra vào ,cửa sổ xung quanh nhà có hàng rào ,trong sân có cây để tạo bóng mát cho cây , con thấy nhà đepk không ,thích xếp nhà giống cô không .Vậy con xem cô xếp nhé

2.Cô xếp  mẫu .

-Lần 1 :Xếp cho trẻ xem

-Lần 2 : Cô giải thích cách xếp rõ ràng 

3.Trẻ thực hiện .

-Quan sát trẻ xếp  ,cô đi đến từng trẻ quan sát trẻ thực hiện .

-Cô hỏi trẻ :

-Các con đang làm gì ?

-Con xếp cái gì ?

-Con xếp nhà cho ai ?

-Những trẻ nào xếp đep cô khen trẻ ,những trẻ nào còn lúng túng  cô hướng dẫn trẻ xếp 

4.Nhận xét đánh giá sản phẩm

-Cô nhận xét từng sản phẩm của trẻ cô khen cả lớp

*Chơi : Đứng lên ngồi xuống

 Cô nêu cách chơi ,và cùng tham gia chơi với trẻ  2-3 lần .

- Cô hô” Đứng lên “ tất cả trẻ đứng lên,cô hô” ngỗi xuống “ tất cả trẻ ngồi xuống

- Hoạt động3:Kết thúc

-Nhận xét ,tuyên dương

 

 

 

 

-Trẻ đọc to, rỏ .

 

 

 

 

-Trẻ chú ý xem vật mẫu .

-Trẻ trả lời đúng

 

 

 

-Trẻ chú ý xem  cô xếp và nói theo cô.

 

 

-Trẻ trả lời đúng

 

 

 

 

 

-Trẻ chú ý xem cô xếp

 

 

 

 

 

 

-Trẻ được nhận xét  sản phẩm của trẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ chơi tích cực cùng với cô.

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm nội dung liên quan