HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP ĐỀ TÀI:Nhận biết một số đặc điểm nổi bật của đồ chơi :Đồ chơi xếp hình đồ ,chơi xây dựng...

Thứ 2 ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

                                 HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP

 

ĐỀ TÀI:Nhận biết một số đặc điểm nổi bật của đồ chơi :Đồ chơi xếp hình đồ ,chơi xây dựng...

 

I.MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU :

 

 1.Kiến thức :

 

-Trẻ biết được tên gọi của từng loại đồ chơi.

 

2.Kỹ năng:

 

-Biết được kỹ năng xếp chồng , xếp cạnh nhau các loại đồ dùng trong lúc chơi 

 

-Trẻ phát âm rỏ, to.

 

3.Thái độ:

 

 -Trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động.

 

II. CHUẨN BỊ:

 

-Băng nhạc chủ đề .

 

- Các loại đồ chơi xếp hình, đồchơi xây dựng...

 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

 

          Hoạt động của cô.

          Hoạt động của trẻ .

Hoạt động 1:Ổn định ,giới thiệu bài

-Cô và trẻ cùng quan sát góc xây dựng hỏi  trẻ từng đồ chơi muốn xếp ô tô, tàu hỏa thế nào?  làm thế nào? mời các con về chỗ cô xếp cho con xem.  

Hoạt động 2 :Hướng dẫn thực hiện:

1.Làm quen với từng loại 

-Hôm nay cô chuẩn bị rất nhiều đồ chơi, các con xem là những đồ chơi gì nhé .

a.Lắp ghép

Cô giơ đồ chơi lắp  ghép lên  hỏi trẻ  

Cái gì  đây ? cô nhắc lại lắp ghép

cho cả lớp phát âm 2-3 lần, cô mời  nhiều trẻ trả lời.

Cái này dùng để làm gì ?

- Cô nói những đồ chơi lắp ghép có thể ghép được rất nhiều hình khác nhau, có thể là ghép nhà , ghép hàng rào .

- Cô dùng các mảnh nhựa này  ghép thành hàng rào.Cô cầm mảnh nhựa màu gì ? Còn tay cô cầm mảnh màu gì? Cô để hai mảnh sát cạnh nhau cô ghép chúng với nhau  cô ghép đỏ  đến màu vàng liên tiếp 3-4 cái vậy cô ghép được hàng rào rồi đó. 

b.Đồ chơi xây xựng

Cô giơ khối nhựa  hỏi trẻ đây là cái gì ?cô nói  khối nhựa cho cả lớp phát âm 2-3 lần, cô mời  nhiều trẻ trả lời

Cái này dùng để làm gì ?

cô dùng các khối  nhựa này xếp chồng lên nhau để tạo thành ô tô ,tàu hỏa ,ngôi nhà

-Bây giờ cô xếp nhà cho con xem nhé.

-Cô đặt  khối vuông xuống trước ,khối tam giác chồng lên để làm mái nhà, cô xếp chồng khít lên nhau .

-Cô xếp gì nào ?dùng gì để xếp ? mời nhiều trẻ trả lời.

  2.Luyện tập

- Cô để đồ chơi trên bàn mời nhiều trẻ lên chọn đồ chơi theo yêu cầu của cô, sau khi trẻ chọn yêu cầu hỏi trẻ  con chọn đồ chơi gì? để làm gì?

-Trẻ chọn xong cho trẻ chơi vói đồ chơi trẻ được chọn.

*VĐTN “Em tập lái ô tô “

Cô và trẻ cùng vận động 2-3 lần.

Hoạt động3:Kết thúc

-Nhận xét ,tuyên dương

 

 

 

Trẻ đọc thơ to, rõ .

 

-Trẻ kể theo sự hiểu biết của trẻ .

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ chú ý nghe cô nói .

 

 

 

 

 

 

 

 

-Xem cô thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ trả lời cùng cô

 

 

 

 

-Trẻ đã được luyện tập .

 

 

 

 

- Trẻ vận động cùng cô.