HOẠT ĐỘNG HỌC : KHÁM PHÁ KHOA HỌC ĐỀ TÀI: : QUAN SÁT VÀ ĐÀM THOẠI VỀ MỘT SỐ PTGT ĐƯỜNG THỦY - ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG.

                                                                      Thứ hai, ngày 20 tháng 03 năm 2017

 

HOẠT ĐỘNG HỌC : KHÁM PHÁ KHOA HỌC

ĐỀ TÀI: :  QUAN SÁT VÀ ĐÀM THOẠI VỀ MỘT

SỐ PTGT ĐƯỜNG THỦY - ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG.

                                     

I. Mục đích - yêu cầu:

 1. Kiến thức:

    - Trẻ biết đặc điểm của một số PTGT đường thủy , đường hang không.

    - Trẻ  biết công dụng của các PTGT ( chở hàng và chở người).

 2. Kỹ năng:

    - Trẻ biết so sánh, nhận xét đặc điểm giống nhau và khác nhau .

    - Trẻ biết phân loại các PTGT theo yêu cầu của cô.

3. Thái độ:

    - Trẻ tích cực tham gia hoạt động.

    - Giáo dục trẻ ngồi ngoan khi đi trên tàu , xe  không thò tay, chân ra ngoài.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng của cô:   - Tranh thuyền buồm, tàu thủy, máy bay.

     -  Hình ảnh một số PTGT.

                                  - Ti vi , đầu đĩa.

2. Đồ dùng của trẻ:    - Tranh lô tô.

                                     - Thuyền buồm , tàu thủy , máy bay, cắt rời để trẻ chơi.

3. Địa điểm:                - Trong lớp

III. Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1: Ôn định tổ chức:

- Mở nhạc bài “Em đi chơi thuyền”.

- Trò chuyện về nội dung bài hát:

+ Các con vừa hát bài gì?

+ Trong bài hát nói về phương tiện gì?

+ Thuyền chạy ở đâu?

+ Các con đã nhìn thấy tàu thủy, máy bay chưa ?

+ Các con nhìn thấy ở đâu ?

*Giáo dục: Khi đi trên tàu , xe các con không được thò tay, đầu ra ngoài, phải biết giữ an toàn

Hoạt động 2: Hướng dẫn hoạt động

1.Quan sát và đàm thoại về một số PTGT đường thủy, đường hàng không :

 - Cô mở màn hình cho trẻ xem qua một đoạn băng về một số PTGT đang lưu hành trên đường thủy , đường hàng không.

- Các con thấy gì qua đoạn phim các con vừa xem? (một số PTGT : Thuyền , tàu thủy, máy bay...).

* Thuyền buồm:

- Cô đọc câu đố:    “Làm bằng gổ

                               Nổi trên sông” 

                               Có buồm giong

                                Nhanh đến bến”.  

                                                     ( Thuyền)                      

- Cô gắn tranh thuyền buồm lên bảng cho trẻ xem.

+ Đây là gì?

( cô cho trẻ nhắc lại từ thuyền)

- Thuyền buồm có đặc điểm cấu tạo như thế nào?

( mui thuyền, khoang thuyền, cánh thuyền…)

+ Khoang thuyền buồm có bộ phận gì?

+ Thuyền buồm chạy được nhờ gì?

(Nhờ sức của gió để thuyền chạy)    

* Tàu thủy:

- Cô đọc câu đố: “ Không chân mà chạy

                              Không cánh mà bay

                              Không vẫy mà lội

                              Trong bụng nước sủi

                              Ngoài mũi mây bay”.

                                                         ( Tàu thủy)

- Cô gắn tranh Tàu thủy lên bảng cho trẻ xem.

+ Đây là gì?

( cô cho trẻ nhắc lại từ tàu thủy)

- Tàu thủy có đặc điểm cấu tạo như thế nào?

( mui tàu, khoang tàu, )

+ Khoang tàu thủy  có bộ phận gì?

+ Khoang tàu dùng để làm gì?

+ Tàu thủy  chạy được nhờ gì?

(tàu thủy chạy được nhờ bằng nguyên liệu dầu và sức của gió).

+ Người lái tàu thủy gọi là gì?

( Thuyền trưởng hay thủ thủy)

*Cô nhấn mạnh:Ngoài ra còn có ca nô, ghe, tàu ngầm đều chạy được trên sông ,biển. Đó là những phương tiện giao thông đường thủy.

* Máy bay:

- Cô đọc câu đố: “ Chẳng phải chim

                              Mà bay trên trời

                              Chở được nhiều người

                              Đi khắp mọi nơi”.

                                                    (Máy bay)

-Cô gắn tranh Máy bay lên bảng cho trẻ xem.

+ Đây là gì?

( cô cho trẻ nhắc lại từ  máy bay)

- Máy bay có đặc điểm cấu tạo như thế nào?

( đầu , khoang máy bay , đuôi , bánh xe, có cánh...)

+ Đầu máy bay  có bộ phận gì?

(+Trong khoang máy bay có các bộ phận  gì?

(+Đuôi  có các bộ phận gì ?

( có cánh…)

+ Máy bay  chạy được nhờ gì?

(nhờ nguyên liệu bằng xăng)

+ Máy bay có công dụng gì?

2 . So sánh

 *Giống nhau: đều là các loại phương tiện giao thông dùng để chở người hoặc hành khách .

* Khác nhau:

+ Tàu thủy chạy trên mặt nước.

+ Máy bay bay trên không trung ( hay bầu trời).

3.Trò chơi- luyện tập:

- Trò chơi 1: Xếp PTGT theo đúng đặc điểm

Cô nói đặc điểm như thế nào thì trẻ tìm phương tiện giao thông có đặc điểm như cô vừa nêu để xếp ra.

- Trò chơi 2: Về đúng đường

Cách chơi: chia trẻ làm 2 đội đứng thành 2 hàng dọc. cô nói tên các loại phương tiện, trẻ đưa đúng phương tiện đó vào đúng đường qui định. Ví dụ : cô nói “ máy bay” và phất cờ màu xanh thì trẻ chạy lên cài máy bay vào đúng đường.Cuối cùng đội nào cài được nhiều PTGT thì đội đó chiến thắng.

* Củng cố: Sáng hôm nay, cô dạy các con quan sát phương tiện giao thông đường gì?

Hoạt động 3 : Kết thúc hoạt động.

- Nhận xét tuyên dương :

- Cho trẻ hát và vận động bài “Em tập lái ô tô” và nghĩ.

 

- Trẻ hát

 

- Trẻ trả lời theo sự hiểu biết của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ nói suy nghĩ của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời.

 

 

 

- Trẻ trả lời.

- Trẻ phát âm.

 

 

- Trẻ trả lời theo hiểu biết của trẻ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời theo hiểu biết của trẻ.

 

 

 

- Trẻ trả lời.

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe.

 

 

 

- Trẻ lắng nghe cô đố.

 

 

 

 

 

 

- Trẻ phát âm.

 

 

 

- Trẻ trả lời theo hiểu biết của trẻ.

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời các câu hỏi của cô.

 

 

 

 

 

-Trẻ chơi theo yêu cầu của cô.

 

 

 

 

 

-Trẻ chơi hứng thú.

 

 

 

 

 

 

- Trẻ hát và vận động theo nhạc và nghỉ.

 

 

Tham khảo thêm nội dung liên quan