HOẠT ĐỘNG HỌC : LÀM QUEN VĂN HỌC ĐỀ TÀI: THƠ: “GẤU QUA CẦU”

                                                              Thứ năm,ngày 23 tháng 03 năm 2015

HOẠT ĐỘNG HỌC : LÀM QUEN  VĂN HỌC

ĐỀ TÀI: THƠ: “GẤU QUA CẦU”

 

I. Mục đích – yêu cầu:

1. Kiến thức:   

- Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ, hiểu được nội dung bài thơ.

 2. Kỹ năng: 

- Trẻ đọc diễn cảm và diễn thơ.

  3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết 1 số luật đi đường và phải biết nhường nhịn nhau.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng của cô:

- Tranh minh hoạ bài thơ

- Mô hình rối dẹt

2. Đồ dùng của trẻ:

- Đồ dùng hoá trang cho trẻ.

III.Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:

- Cho trẻ hát bài “Đường em đi”

*Trò chuyện:

- Khi đi bộ các con đi về phía nào? Tại sao?

- Khi ra đường các con phải làm gì để tránh khói bụi.

* Giới thiệu bài:

- Có 2 bạn gấu cùng qua 1 chiếc cầu nhưng không ai chịu nhường ai nên chú nhái bén đã giúp 2 bạn qua được. Đó là bài thơ gì mà hôm trước cô cháu mình cùng làm quen.

Hoạt động 2:Hướng dẫn hoạt động:

1 . Cô đọc diễn cảm bài thơ:

- Lần 1: đọc điễn cảm

- Lần 2:  đọc kết hợp xem màn hình

- Lần 3: đọc kết hợp xem diễn rối

2. Trích dẫn – đàm thoại - làm rõ ý:

- Từ đầu  đến “Cải nhau mãi không thôi” Tác giả nói lên sự không nhường nhin của hai bạn gấu con.

-  Chú Nhái Bén……đén hết bài: Nhái bén đã giúp hai gấu con hiểu được phải biết đoàn kết và nhường nhịn nhau.

-  Cô vừa đọc xong bài thơ gì?

-  Ai sáng tác?

-  Mở đầu bài thơ cô Nhược Thuỷ nói đến ai?

-  Ai cũng muốn sang cầu trước, 2 chú gấu đã làm gì?

-  Các con thấy 2 bạn gấu như vậy có tốt không?

*Giáo dục: Các con  là bạn bè phải biết nhường nhịn, đoàn kết lẫn n

 3. Dạy trẻ đọc thơ:

-  Cả lớp đọc 2 lần

-  Tổ đọc 3 lần

-   Nhóm 2 lần

-   Cá nhân 2, 3 lần.

Chú ý sửa sai và rèn trẻ đọc diễn cảm

4. Diễn kịch thơ:

-   Cho trẻ hoá trang gấu con, nhái bến và cùng diễn thơ, cô giúp đỡ các cháu diễn xuất tốt.

- Cho trẻ diễn 2-3 lần

Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động

- Nhận xét – tuyên dương.

Cho trẻ hát bài “ Em đi chơi thuyền” và nghỉ

 

 

 

 

- Trẻ hát và vỗ tay.

- Trẻ cùng cô trò chuyện về bài hát.

 

 

 

 

- Bài thơ “Gấu qua cầu”.

 

 

 

 

 

 

- Trẻ nghe cô đọc thơ, xem màn hình,  xem diễn rối.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời các câu hỏi.

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe.

 

 

- Trẻ đọc thơ theo tổ , nhóm, cá, nhân.

 

 

 

 

- Trẻ hoá trang và diển thơ

 

 

 

 

 

- Trẻ hát và nghỉ.

Tham khảo thêm nội dung liên quan