HOẠT ĐỘNG HỌC : LÀM QUEN VỚI TOÁN ĐỀ TÀI: ĐẾM VÀ SO SÁNH , SỐ THỨ TỰ TRONG PHẠM VI 5

   Thứ   tư  ngày   22  tháng  04    năm 2017

 

      HOẠT ĐỘNG HỌC : LÀM QUEN VỚI TOÁN

  ĐỀ TÀI: ĐẾM VÀ SO SÁNH , SỐ THỨ TỰ TRONG PHẠM VI 5

I.Mục đích, yêu cầu:

1. Kiến thức:

- Trẻ biết đếm và so sánh, ,số thứ tự trong phạm vi 5

2. Kỹ năng:

 - Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, đếm số thứ tự trong phạm vi 5

3.Thái độ:

- Giáo dục trẻ lễ phép, có ý thức trong giờ học

II.Chuẩn bị:

- Hình ảnh về chủ điểm

- Lô tô về cây và chậu hoa

- Đĩa nhạc

- Thẻ số 4-5 cho trẻ.

III. Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của cô

      Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:

- Xem băng hình về bài học và trò chuyện với trẻ về chủ điểm

- Hát bài “yêu Hà Nội” và đi về 3 tổ

Hoạt động 2: Hướng dẫn hoạt động:

1.Ôn kiến thức cũ: cô đặt các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật và cho trẻ đi đến các hình đó và đếm số lượng các hình

2. Đếm và so sánh số thứ tự trong phạm vi 5:

- Cô xếp 5 chậu và cho trẻ đếm số chậu

- Cô xếp 4 cây hoa

- Cô hỏi trẻ số chậu là bao nhiêu? Và cho trẻ đặt thẻ số tương ứng với số chậu(thẻ số 5)

- Cô hỏi trẻ số cây là bao nhiêu? Và cho trẻ đặt thẻ số tương ứng(thẻ số 4)

- Hỏi trẻ số chậu như thế nào với số cây(chậu nhiều hơn cây)

- Nếu muốn số chậu bằng số cây thì phải làm gì?(bớt 1 chậu)

- Số cây và số chậu như thế nào?(bằng nhau=4)

- Cho trẻ lên đặt thẻ số tương ứng với 2 đối tượng trên l(thẻ số 4)

- Cô thêm 1 chậu vào số lượng chậu và hỏi trẻ số cây và số chậu ntn?(không bằng nhau)

- Hỏi trẻ số cây và số chậu bên nào ít hơn?(cây ít hơn chậu)

- Muốn số cây và chậu bằng nhau thì phải ntn?(thêm vào 1 cây)

- Số lượng cây và chậu ntn?( bằng nhau và =5 ). Cô đặt thẻ số 5 vào 2 đối tượng trên).

3.Luyện tập: Cây nào chậu ấy

- Mỗi trẻ 1 rỗ có 5 chậu và 5 cây hoa, thẻ số 4 và 5.Khi cô yêu cầu xếp bao nhiêu chậu và bao nhiêu hoa thì trẻ nhanh tay xếp vào.

Cho trẻ chơi 2-3 lần

4.Trò chơi: Thi ai nhanh

- Cách chơi: cô chuẩn bị 3 bảng vẽ :3 chậu hoa,4 chậu hoa và 5 chậu hoa.Khi nghe hiệu lệnh của cô thì trẻ nhanh chân chạy về bảng đúng với thẻ số cầm trên tay.

- Trẻ chơi 2- 3 lần.

Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động

- Nhận xét tuyên dương và cho trẻ nghỉ.

 

 

 

- Trẻ  xem.

 

 

- Trẻ hát.

 

 

- Trẻ đếm.

 

 

 

- Trẻ đếm

 

 

- Trẻ gắn chữ số 5.

 

 

- Trẻ gắn thẻ số 4.

 

- Chậu nhiều hơn cây.

 

- Bớt đi 1 chậu.

 

- Bằng nhau và bằng 4.

 

- Gắn thẻ số 4.

 

- Không bằng nhau.

 

- Cây ít hơn.

 

 

- Thêm vào 1 cây.

 

- Bằng nhau.

 

 

 

 

 

 

- Trẻ luyện tập.

 

 

 

 

 

 

- Trẻ tham gia chơi.

 

 

- Trẻ lắng nghe và nghỉ.

 

 

 

 

Tham khảo thêm nội dung liên quan