HOẠT ĐỘNG HỌC : LÀM QUEN VỚI TOÁN ĐỀ TÀI: SO SÁNH DUNG TÍCH CỦA HAI ĐỐI TƯỢNG

Thứ tư, ngày 05 tháng 04 năm 2017

 

HOẠT ĐỘNG HỌC : LÀM QUEN VỚI TOÁN

ĐỀ TÀI: SO SÁNH DUNG TÍCH CỦA HAI ĐỐI TƯỢNG

I. Mục đích - yêu cầu:

1.Kiến thức:

- Dạy trẻ biết được cách so sánh dung tích của 2 đối tượng  bằng một đơn vị đo .

2. Kỹ năng:

 - Rèn kĩ năng so sánh.

3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh nguồn nước.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng của cô:

- Một số chai lọ thủy tinh, 2 cái phễu, ca, ly,…

2. Đồ dùng của trẻ:

- Thìa, cát, ca đỏ, ca xanh ( kích thước to nhỏ).

- Nước, 2 cái chai, 2 cái ca để trẻ múc nước, 2 cái phễu.

III. Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của cô

      Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:

- Cho trẻ hát bài “Cho tôi đi làm mưa với”

*Trò chuyện:

- Các con vừa hát bài gì?

- Nội dung bài hát nói gì?

- Nước rất có ích cho con người, động vật, cây cối. Vì vậy các con phải biết tiết kiệm nước nhé.

Hoạt động 2: Hướng dẫn hoạt động.

1: Ôn nhận biết số lượng 5:

- Cô có rất nhiều nước và đựng trong rất nhiều ca khác nhau.

- Các con cùng đếm xem cô có bao nhiêu ca nước nhé.

- Cho trẻ đếm và cô gắn chữ số 5 tương ứng.

2: So sánh dung tích của 2 đối tượng.

 - Cô muốn đem nước về nhà nhưng không biết đựng ở đâu. À, cô có 2 cái chai để đựng nước đây rồi, các con xem cô đong nước đổ vào chai nhé!

- Các con có nhận xét gì về hình dạng của 2 dụng cụ đựng nước này?

- Nhìn bằng mắt thường các con có thể so sánh được dung tích của hai chai này không?

- Và bây giờ các con nhìn xem cô dùng cái li này để đo dung tích của 2 chai nước này nhé.

- Khi cô dùng cái li để đổ nước đầy vào mối chai thì cả hai chai đều chứa được 5 li nước.

- Mỗi lần đong nước vào chai cô gắn chữ số 5 tương ứng vào mỗi chai.

- Chúng ta cần bao nhiêu li nước để đong đầy mối chai?

- Cô kết luận: 2 chai nước có dung tích bằng nhau.

Tiếp theo cô lấy hai chai thủy tinh có dung tích khác nhau. Và tiến hành đong nước vào chai như trên. Sau đó cô hỏi:

- Số li nước đong vào hai chai như thế nào? (không giống nhau)

- Số li nước đổ vào chai thứ nhất? (4 li)

- Số li nước đổ vào chai thứ hai? (5 li)

- Vì sao có sự khác nhau như vậy?

- Cô rút ra kết luận: Dung tích của hai chai này không bằng nhau.

3. Trò chơi:

 a) Chơi luyện tập:

 - Cho trẻ lấy đồ dùng và về 3 tổ.

- Cô cho trẻ tập đong cát bằng thìa vào ca.

- Khi trẻ đong xong cô cho trẻ nhận xét xem trẻ đong được bao nhiêu thìa cát vào ca xanh và bao nhiêu thìa cát vào ca đỏ.

*Luyện tập nhóm:

Cô cho trẻ về nhóm để đong hạt đỗ vào bát.  Sau khi đong xong cô cho trẻ nói xem tổ mình đong được thìa hạt đỗ vào bát. Và nhận xét xem bát tổ nào lớn nhất.

b)  Chơi vận động: “Bé tập đong nước.”

- Cô chia trẻ làm hai đội và cho trẻ đong nước vào chai. Bạn đầu tiên chạy lên lấy li múc nước đổ vào chai rồi chạy về đưa li cho bạn thứ hai, cứ như vậy cho đến hết. Đội nào nước đầy chai trước thì đội đó thắng.

- Cho trẻ chơi 2 lần.

Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động:

- Nhận xét tuyên dương .

- Cho trẻ hát bài “Cho tôi đi làm mưa” và nghỉ.

 

 

- Trẻ hát.

 

- Trẻ trả lời.

 

- Trẻ lắng nghe.

 

 

 

 

 

- Trẻ đếm.

 

- Trẻ gắn chữ số 5.

 

 

- Trẻ lắng nghe.

 

- Không giống nhau.

 

 

- Trẻ quan sát.

 

- 5 li nước.

 

 

- Gắn chữ số 5.

 

- 5 li nước.

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ luyện tập.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ tham gia chơi.

 

 

- Trẻ hát và nghỉ.

 

Tham khảo thêm nội dung liên quan