HOẠT ĐỘNG HỌC : LÀM QUEN VỚI TOÁN ĐỀ TÀI: THÊM BỚT CHIA CÁC NHÓM CÓ SỐ LƯỢNG 5 THÀNH 2 PHẦN

                                                                            Thứ tư ngày 29 tháng 03 năm 2017

HOẠT ĐỘNG HỌC : LÀM QUEN VỚI TOÁN

ĐỀ TÀI: THÊM BỚT CHIA CÁC NHÓM CÓ SỐ LƯỢNG 5 THÀNH 2 PHẦN

I. Mục đích - yêu cầu:

1. Kiến thức:

- Trẻ biết thêm bớt chia các nhóm đối tượng 5 thành 2 phần

2. Kỹ năng:

- Trẻ biết các thao tác thêm bớt, tạo nhóm có số lượng 5 và sử dụng đúng từ thêm bớt.

3. Thái độ:

- GD trẻ tính kiên trì luyện tập, hứng thú hoàn thành luyện tập.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng của cô: - Máy cassete, băng nhạc

- 5 ô tô: 3 đỏ - 2 vàng

- 5 chú tài xế: 4 chú – 1 cô

2. Đồ dùng của trẻ: - tranh cho trẻ chơi

                               - Mỗi trẻ có 5 chiếc máy bay

3. Địa điểm: - Trong lớp

III. Tổ chức thực hiện:

                    Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức :

- Cho trẻ hát bài “Đường em đi”

*Trò chuyện: Cô cùng trẻ trò chuyện theo chủ điểm

- Các con vừa hát bài gì?

- Khi đi trên đường các con đi bên nào?

- Giáo dục trẻ biết chấp hành luật lệ giao thông.

Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức

  1. 1.     Ôn luyện:

- Cho trẻ tìm xung quanh lớp các đồ dùng đồ chơi có số lượng 5 , cho trẻ đếm.

- Chơi trò chơi: “ Thi ai đếm đúng”

- 2-3 cháu bịt mắt thi xem ai đếm nhanh.

2. Thêm bớt, chia nhóm có sl 5 thành 2 phần:

-  Cô xếp 10 ô tô: cô chia thành 3 ô tô đỏ và 2 ô tô vàng.

- 5 tài xế: Gọi 1 trẻ lên chia: 4 chú - 1 cô.

3. Liên hệ thực tế:

- Mỗi trẻ có 5 máy bay, cô gợi trẻ chia nhiều cách chia khác nhau: 2 - 3 , 4 - 1

5. Trò chơi: Dán tranh tặng bé

- Cô giải thích cách chơi và luật chơi

- Cho trẻ chơi 2 lần.

Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động

- Cô nhận xét, động viên, khen trẻ.

- Cho trẻ hát bài: “ Em tập lái ô tô” và nghỉ.

 

- Trẻ hát và vận động theo nhạc

- Trẻ trò chuyện cùng cô.

 

 

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

- Trẻ  tìm

 

- Trẻ chơi

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe và trả lời câu hỏi

 

 

 

- Trẻ chia theo gợi ý của cô

 

- Trẻ tham gia chơi

 

 

- Trẻ nghỉ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm nội dung liên quan