HOẠT ĐỘNG HỌC: LQCC Đề tài : Nhóm chữ e , ê

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

  1. Kiến thức:

  - Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái e, ê.

 - Trẻ nhận ra chữ cái e, ê trong tiếng và từ trọn vẹn. Trẻ nhận ra điểm giống nhau và khác nhau của chữ cái e, ê.

  2. Kỹ năng:

 - Luyện  phát âm, nhận biết, phân biệt đúng chữ cái e, ê.

 - Rèn kỹ năng so sánh những đặc điểm giống và khác nhau giữa các chữ cái e,ê.

 - Phát triển khả năng quan sát, tư duy, ngôn ngữ.

  3.Thái độ:

 - Trẻ tích cực tham gia hoạt động.

 - Giáo dục trẻ biết vệ sinh thân thể sạch sẽ.

II. CHUẨN BỊ:

 * Đồ dùng của cô:  - Các slide hình ảnh về gia đình

                                - Slide hình ảnh “ mẹ lan bế bé”

                                - Chữ cái e, ê  để trẻ sờ nét

                     - Tivi, máy tính.

                     - Nhạc bài hát: “ Mẹ yêu không nào”, ‘ Cả nhà thương nhau”

                       - Thẻ chữ cái a, ă, â để trẻ chơi.

 * Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ đựng đồ chơi (Hạt đậu, thẻ chữ cái e, ê )

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

Hoạt động 1 : Ổn định tổ chức

 - Cô cho trẻ hát bài “Mẹ yêu không nào” 

 - Trò chuyện về chủ đề:

Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện

 1.Ôn chữ cái đã học:

 - Cô cho trẻ xem hình ảnh " Mẹ bế bé"

 - Cho trẻ đọc từ dưới tranh.

 - Trong từ “ Mẹ bế bé” có chữ cái nào các con đã làm quen ?

 - Cô cho trẻ phát âm.

 *Làm quen chữ e:

 - Cô giới thiệu chữ e và phát âm. (2-3 lần)

 - Cô mời lớp, tổ, nhóm, cá nhân phát âm.

 - Cô cho từng tổ sờ các nét của chữ e. Sau đó cô hỏi trẻ:

 + Ai có nhận xét gì về chữ e ? ( mời 2 -3 trẻ trả lời)

- Cô phân tích cấu tạo các nét của chữ e trên máy. (Chữ e có một nét ngang nối liền với một nét cong bên trái).

- Ngoài chữ e in thường cô còn có chữ E in hoa và chữ e viết thường.Vào lớp một các con sẽ được làm quen.

- Ba chữ cái này cách phát âm thì giống nhau, nhưng cách viết thì khác nhau.

* Làm quen chữ cái ê :

- Cô giới thiệu chữ cái ê và phát âm.  (2-3lần)

- Cô mời  tổ, nhóm, cá nhân phát âm.

- Cho trẻ lên sờ và nhận xét các nét của chữ ê.

- Cô phân tích cấu tạo các nét của chữ ê trên máy. (Chữ ê có một nét ngang nối liền với một nét cong bên trái, có 1 cái mũ trên đầu).

- Ngoài chữ ê in thường cô còn có chữ Ê in hoa và chữ ê viết thường. Lên lớp một các con sẽ được học.

- Chữ ê có cách phát âm như như thế nào ? Cách viết như thế nào ?

 - Mời cả lớp phát âm lại chữ ê.

* So sánh  giống nhau và khác nhau giữa chữ e - ê :

  + Giống  nhau: Đều có 1 nét ngang nối liền với 1 nét cong bên trái.

+ Khác nhau: Chữ e không có mũ đầu.

                       Chữ ê có mũ trên đầu.

- Cô cho trẻ kiểm tra lại trên màn hình.

- Cô cho trẻ phát âm lại chữ e, ê .

-  Củng cố:  Các con vừa làm quen nhóm chữ gì? ( nhóm chữ e, ê).

2.Trò chơi :

*Trò chơi 1: “Ai kheo tay"

 - Cách chơi: Khi nghe cô phát âm chữ nào, trẻ chọn thẻ chữ cái hoặc dung những hạt đậu xếp tạo thành chữ  theo yêu cầu của cô.Trẻ xếp xong thì chỉ tay vào chữ cái vừa xếp và phát âm.

 + Lần 1 : Cô cho trẻ chọn thể chữ cái giơ lên.

 + Lần 2: Cho trẻ xếp chữ cái.

* Trò chơi 2: “Về đúng chữ cái có trong từ”

 - Cách chơi: Cô giới thiệu cho trẻ có 2 bức tranh, dưới mỗi bức tranh có  từ và chữ cái mới làm quen . Cô phát cho mỗi trẻ một thẻ chữ cái . Cô cho trẻ vừa đi vừa hát, khi nghe hiệu lệnh của cô phải chạy về đúng chữ cái mà trẻ đang cầm trên tay.

- Luật chơi: Bạn nào chạy về không đúng với chữ cái đang cầm trên tay thì sẽ bị phạt nhảy lò cò.

Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động

 - Cô nhận xét - tuyên dương trẻ.

 - Cho trẻ hát  bài “Cả nhà thương nhau” và nghỉ.

 

 

Tham khảo thêm nội dung liên quan