HOẠT ĐỘNG HỌC: LQVT Đề tài: Đếm đến 7. Tạo nhóm có 7 đối tượng. Nhận biết chữ số 7.

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Kiến thức

 - Trẻ nhận biết  được chữ số 7.

 - Biết tạo nhóm đối tượng hơn kém nhau một đơn vi trong phạm vi 7.

 - Trẻ ôn luyện đếm các nhóm đối tượng từ 1 đến 6.

2.Kỹ năng:     

 - Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm bằng cách ghép tương ứng 1 – 1 trong phạm vi 7, biết đếm từ 1 đến 7.

 - Rèn luyện các giác quan cho trẻ thông qua trò chơi.

3.Thái độ:

 - Trẻ có ý thức, nề nếp trong giờ học

 - Trẻ biết yêu quý và bảo vệ các thành viên trong gia đình.

II. CHUẨN BỊ:

*  Đồ dùng của cô:  -  7 cái bát , 7 cái thìa ( đồ thật).

                                - Bàn, đĩa  nhạc, đầu đĩa, ti vi, máy tính.

                                - Thẻ số 1 - 7.

                                - Một số đồ dùng cắt rời  để trẻ chơi.

                                - Một số đồ chơi để quanh lớp.

* Đồ dùng của trẻ:  - Rỗ đồ chơi (7 cái bát,7 cái thìa)

                                - Thẻ số 1 - 7 .

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

Hoạt động 1 : Ổn định tổ chức

 - Cho trẻ hát bài “Ai thương con nhiều hơn”.

 - Trò chuyện về chủ đề:

 Hoạt động 2 : Cung cấp kiến thức

1. Ôn  đếm số lượng từ 1  đến 6 :

 - Cô cho trẻ chơi Trò chơi “ Những con số vui nhộn”

+ Cách chơi: mỗi bạn sẽ cầm 1 thẻ số trên tay vừa đi vừa hát 1 bài hát. Khi có hiệu lệnh “ tìm số, tìm số” trẻ phải đi tìm số tương ứng mà cô đã đặt ở sàn nhà. Số ở sàn nhà tương ứng với số thẻ của các con cầm trên tay.

 - Cô hỏi trẻ:  + Các con đã tìm được nhóm của mình chưa ?

                      + Con  đứng ở nhóm có số mấy ?

 - Cho trẻ đếm số lượng bạn đứng trong nhóm của mình và các nhóm khác.

 - Trẻ chơi 2 lần. ( cho trẻ đổi thẻ số).

 + Các con vừa đếm đến mấy ?

 + Nhận biết các chữ số mấy ? ( Chữ số từ 1 đến 6)

- Cho trẻ đọc bài thơ “ Thăm nhà bà” về nhóm để lấy đồ dùng.

2. Dạy trẻ tạo nhóm có số lượng 7. Đếm đến 7. Nhận biết số 7.

 + Các con quan sát xem trong rổ có đồ dùng  gì ?

 - Cô mời 1 trẻ lên đặt tất cả những cái bát lên bàn. ( Trẻ thực hiện)

 - Cô yêu cầu trẻ xếp tất cả cái bát ra trước mặt.  (Trẻ thực hiện)

 - Cô yêu cầu trẻ lấy  6 cái thìa và xếp tương ứng 1 – 1 ( cô làm cùng trẻ và quan sát, giúp hướng dẫn trẻ)

 + Có tất cả bao nhiêu cái thìa ?

 + Các con  so sánh và nói xem nhóm thìa và nhóm bát như thế nào với nhau ?

 + Nhóm nào có số lượng nhiều hơn và nhiều hơn  mấy ?

 + Nhóm nào có số lượng ít hơn và ít hơn  mấy ?

 + Muốn cho nhóm số thìa  bằng nhóm bát thì ta phải làm như thế nào ?

- Cô và trẻ cùng thêm 1 cái thìa.

- Cô hỏi trẻ: 6 cái thìa thêm 1 cái thìa là mấy cái thìa ?

- Cho trẻ đếm số thìa. ( Mời tổ, nhóm, cá nhân đếm)

- Cho trẻ đếm số bát.

 + Bây giờ nhóm thìa và nhóm bát như thế nào với nhau ? đều bằng mấy ?

- Cô chính xác hóa:  6 cái thìa thêm 1 cái thìa bằng 7 cái thìa.

Vậy 6 thêm 1 bằng 7.

- Cô cho trẻ vỗ tay 7 tiếng; Cho trẻ lắc đầu sang hai bên 7 lần.

- Cô nhấn mạnh: 7 tiếng vỗ tay, 7 cái lắc đầu, 7 cái bát, 7 cái thìa để chỉ các nhóm đối tượng có số lượng là 7, ta dùng thẻ chữ số 7. Đây là số 7.

- Cô đưa thẻ chữ số 7 ra giới thiệu với trẻ. ( Mời 2 – 3 trẻ nhận xét số 7 )

( Số 7 gồm có một nét gạch ngang và một nét xiên trái)

- Cô mời tổ, nhóm, cá nhân phát âm số 7.

- Cô yêu cầu trẻ tìm thẻ chữ số 7 đặt tương ứng với hai nhóm.

- Cô cho trẻ đếm nhóm bát và nhóm thìa.

- Có 7 cái thìa bớt 1 cái thìa. ( Trẻ cất vào rổ 1 cái thìa)

 + 7 cái thìa bớt đi 1 cái thìa còn mấy cái thìa ? ( 6 cái thìa)

- Cô cho trẻ đếm và chọn thẻ chữ số tương ứng đặt vào.

- Tương tự, cô cho trẻ bớt dần số thìa cho đến hết. ( Mỗi lần bớt 1 cái thìa và kiểm tra số thìa rồi đặt thẻ số tương ứng)

- Cô cho trẻ vừa đếm vừa cất hết số bát.

* Liên lệ thực tế : Cô cho trẻ tìm và phát hiện xung quanh lớp đồ dùng, đồ chơi nào có số lượng là 7, đếm và đặt chữ số tương ứng.

3. Luyện tập, củng cố:

 * TC 1: “ Cùng lắng nghe ”

- Đây là dụng cụ gì ?

- Các con cùng lắng nghe cô vỗ mấy tiếng sắc xô nhé ?  ( Cô vỗ 7 tiếng sắc xô)

- Cô yêu cầu trẻ vỗ tay theo cô.

- Lần này sẽ khó hơn các con sẽ bật nhảy tương ứng tiếng sắc xô của cô.

- Cô vỗ mấy tiếng sắc xô ? Các con bật nhảy mấy lần ?

* TC 2:  “Tìm nhà”.

 - Cô giới thiệu tên trò chơi , cách chơi cho trẻ.

 - Cách chơi: Cô xếp các ngôi nhà xung quanh lớp, hỏi trẻ ngôi nhà thứ nhất có mấy cái bàn ? ( 5 cái bàn). Ngôi nhà thứ hai có mấy cái quạt ? ( 6 cái quạt). Ngôi nhà thứ ba có mấy cái ấm trà ? ( 7 cái ấm trà). Cô cho trẻ chọn thẻ chữ số mà trẻ thích. Trẻ vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh “ Tìm nhà”, trẻ phải chạy nhanh về ngôi nhà có số lượng đồ dùng, sản phẩm tương ứng với thẻ chữ số mà trẻ có.

- Cho trẻ chơi 2- 3 lần.

* Củng cố :

Hoạt động 3 : kết thúc hoạt động

 - Nhận xét – tuyên dương.

 - Cho trẻ  hát bài “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” và nghỉ.

Tham khảo thêm nội dung liên quan