HOẠT ĐỘNG HỌC: LQVT Đề tài: Gộp và đếm các nhóm đối tượng trong phạm vi 7

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

- Ôn nhóm số lượng từ 1 - 7.Trẻ đếm được các nhóm đối tượng trong phạm vi 7
- Trẻ bết gộp 2 nhóm đối tượng và đếm trong phạm vi 7.
2.Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, phát triển tư duy cho trẻ.
- Luyên kỹ năng đếm và gộp trong phạm vi 7.
3.Thái độ:
- Trẻ tích cực hứng thúng tham gia vào  hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dung trong gia đình gọn gang, ngăn nắp.

II. CHUẨN BỊ:

 * Đồ dùng của cô: - Hình ảnh một số đồ dùng trong gia đình

                               - Thẻ số từ 1- 7

                               - Ti vi, máy tính.

                               - Mô hình gia đình bạn Nam.

                               - Một số đồ dung trong gia đình cắt rời để trẻ chơi

                               - Nhạc bài hát “ Mặt trời tí hơn”, “ Cháu yêu bà”

 * Đồ dùng của trẻ: Rổ đựng đồ dùng ( 7 cái bát, 7 cái ly. Thẻ số 1 – 7 )
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức

- Cho trẻ hát bài “ Mặt trời tí hon”

- Trò chuyện về chủ đề:

Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức

1. Ôn luyện đếm nhóm số lượng từ 1 – 7:
- Cho trẻ đi thăm gia đình bạn Nam.
(Cô cho trẻ xem hình ảnh gia đình nhà bạn Nam )
+ Nhà bạn Nam gồm có những ai ?

+ Các con đếm xem có bao nhiêu người trong gia đình bạn ấy?
+ Để tương ứng với số người các con chọn  thẻ số mấy?
- Bây giờ xem ai tinh mắt hơn nhé.
+ Cô có hình ảnh gì đây ?
+ Có bao nhiêu cái bàn ? có mấy cái ghế ?
+ Trên bàn có cái gì ?

+ Có bao nhiêu bông hoa ở trong lọ hoa ? ( mời 2 – 3 trẻ đếm)

- Cô mời trẻ đếm và đặt số tương ứng.
2. Dạy trẻ gộp 2 nhóm đối tượng và đếm trong phạm vi 7.
 + Trong rổ các con có những đồ dùng gì?( cho trẻ kể)

 + Các con đếm xem trong rổ các con có bao nhiêu cái bát ?

* Gộp theo ý thích: ( cho trẻ trải nghiệm)

 Gộp 1 và 6 đối tượng:
- Các con hãy xếp những cái bát to ra 1 bên và những bát nhỏ ra 1 bên nhé.
+ Các con đếm xem có bao nhiêu cái bát to ? (Chọn thẻ số tương ứng đặt vào)
+ Có bao nhiêu cái bát nhỏ ? Các con chọn thẻ số mấy ?

+ Muốn có 7 cái bát thì các con phải làm như thế nào ?
+ Các con đếm xem có tất cả bao nhiêu cái bát ? 7 cái bát tương ứng với thẻ số mấy ?

+ Vậy khi gôp 6 cái bát nhỏ và 1 cái bát to thì được mấy cái bát ?
+ Các con thử đổi vị trí của bát to và bát nhỏ xem 1 bát to và 6 bát nhỏ là mấy bát ?

- Cô chính xác hóa: Nhóm có số lượng là 1 gộp với nhóm có số lượng là 6 thì bằng 7.

 Vậy 1cái bát to gộp với 6 cái bát nhỏ là 7 cái bát.
 Gộp 2 và 5 đối tượng:
- Các con hãy xếp những cái bát có hoa ra 1 bên và những cái bát không có hoa ra 1 bên nhé.
+ Các con đếm xem cô có bao nhiêu cái bát có hoa ? Bao nhiêu cái bát không ?  ( Trẻ đếm và đặt số tương ứng )

- Cô cho trẻ trải nghiệm và nói kết quả:
 + Có tất cả bao nhiêu cái bát ? ( Mời trẻ đếm và chọn thẻ số tương ứng)

- Cho trẻ thử đổi vị trí bát không hoa và bát có hoa xem 5 cái bát không hoa và 2 cái bát có hoa là mấy cái bát.

- Cô chính xác hóa: Nhóm có số lượng là 5 gộp với nhóm có số lượng là 2 thì bằng 7.

 Vậy 5 cái không hoa gộp với 2 cái bát có hoa  là 7 cái bát.

Gộp 3 và 4 đố tượng:
- Các con hãy xếp những cái bát màu vàng ra 1 bên và những cái bát màu xanh ra 1 bên nhé.
+ Các con đếm xem cô có bao nhiêu cái bát màu vàng ? Bao nhiêu cái bát màu xanh ? ( Trẻ đếm và đặt số tương ứng )

- Cô cho trẻ trải nghiệm và nói kết quả:
 + Có tất cả bao nhiêu cái bát ? ( Mời trẻ đếm và chọn thẻ số tương ứng)

- Cho trẻ thử đổi vị trí bát xanh và bát vàng  xem 4 cái bát xanh và 3 cái bát vàng là mấy cái bát.

- Cô chính xác hóa: Nhóm có số lượng là 4 gộp với nhóm có số lượng là 3 thì bằng 7.

 Vậy 4 cái bát xanh gộp với 3 cái bát vàng  là 7 cái ấm.

* Có rất nhiều cách gôp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 7. Các con nhìn lên màn hình để xem cô gộp có giống các con không nhé!

- Cô có các cách gộp khác nhau: 1 và 6; 2 và 5; 3 và 4. Đặt chữ số tương ứng vào mỗi nhóm.

- Cô khái quát: Như vậy khi gộp 2 nhóm với nhau thì dù ở vị trí nào thì đều cho 1 kết quả giống nhau.

3. Luyện tập: Gộp theo yêu cầu

- Cho trẻ xếp theo yêu cầu của cô  và đếm.

- Cho trẻ gộp 2 nhóm ly lại và đếm. Chọn chữ số tương ứng đặt vào.

- Cho trẻ xếp và gộp theo 2 cách còn lại  và đếm. Đặt chữ số tương ứng.

* Cô  cho trẻ nhắc lại cách gộp 7 thành 2 nhóm: 1 và 6; 2 và 5; 3 và 4.

4. Trò chơi, củng cố:

* TC 1: “ Gắn đúng đồ dùng trong gia đình”

- Cách chơi: Cô chuẩn bị những hình ảnh về các đồ dùng trong gia đình. Cô gắn lên bảng những đồ dùng khác nhau, có số lượng khác nhau. Chia trẻ thành 2 đội chơi. Nhiệm vụ của 2 đội sẽ  chọn đồ dùng theo yêu cầu của cô tạo thành 1 nhóm có số lượng là 7. Mỗi bạn chỉ được chọn 1 đồ dùng.

- Luật chơi: Đội nào tạo thành 1 nhóm có số lượng 7 nhiếu nhất đội đó chiến thắng.

* TC 2: “ Tìm bạn thân”

- Cách chơi: Các con sẽ tạo thành nhóm 7 bạn. cả lớp vừa đi vừa hát, khi nghe cô nói “ tìm bạn, tìm bạn” thì các con sẽ tìm và kết nhóm theo yêu cầu của cô.

- Luật chơi: Bạn nào không tìm được nhóm thì sẽ nhảy lò cò.

- Trẻ chơi 2 – 3 lần

Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động:

- Nhận xét – tuyên dương.

- Cô cho trẻ hát bài “ Cháu yêu bà” và nghĩ.

Tham khảo thêm nội dung liên quan