HOẠT ĐỘNG HỌC: PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG ĐỀ TÀI: BÒ BẰNG BÀN TAY, BÀN CHÂN 4 – 5M TCVĐ: Ai nhanh hơn

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

  1.Kiến thức:

   - Trẻ nhớ tên vận động cơ bản, biết cách vận động bò bằng bàn tay bàn chân 4 - 5m:  chống 2 bàn tay xuống sàn, người nhổm cao lên - bò về phía trước, khi bò phối hợp chân nọ tay kia, chân phải luôn sát sàn (không được nhấc chân lên khỏi mặt sàn), mắt nhìn thẳng phía trước.
 - Nhớ tên trò chơi và hiểu được luật chơi, cách chơi  trò chơi “ Ai nhanh hơn”. 

  2. K năng:

  - Trẻ biết cách bò bằng bàn tay, bàn chân, phối hợp chân – tay nhịp nhàng, khéo léo.

  - Rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo, khả năng tập trung và chú ý.

  - Phát triển thể lực cho trẻ.

  3.Thái độ: 

  - Trẻ tích cực tham gia hoạt động.

  - Trẻ biết phối hợp, đoàn kết với các bạn khi tham gia hoạt động theo nhóm.

II. CHUẨN BỊ:

 + Đồ dùng của cô : - 10 mũ chóp; 10 quả bóng.

                                 - Nhạc bài “ Thể dục sang”, “ Đường và chân”.

                                 - Rổ đựng bóng.

 + Đồ dùng của trẻ : - Áo quần sạch sẽ, gọn gàng

 +  Địa điểm:           - Trong lớp

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

 Hoạt động 1 : Ổn định t ổ chức:

 - Cho trẻ hát bài "Đường và chân”

 - Trò chuyện về chủ đề:

 - Cô chia lớp thành hai đội thi

Hoạt động 2 : Hướng dẫn thực hiện

1.Khởi động:

 - Cho trẻ làm đoàn tàu đến tham gia hội thi, đoàn tàu đi thành vòng tròn theo nhạc, (kết hợp các kiểu chân, gót chân, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm). Sau đó về  đội hình bốn hàng ngang để tập.

2. Trọng động:

* Bài tập phát triển chung:

  -Tay: Hai tay đưa ra trước , đưa lên cao ( 2l x 8n).

  - Chân: Ngồi khuỵu gối, tay cầm gậy đưa trước. ( 2l x 8n)

  - Bụng : Đứng nghiên người sang 2 bên . ( 2l x 8n)

  - Bật: bật tiến về phia trước.

 - Cho trẻ đọc bài thơ “Bé tập rửa mặt ” tách thành 2 hàng đối diện nhau để tập.

   ( Trẻ  vừa đọc thơ, vừa tách hàng)

 * Vận động cơ bản: “ Bò bằng bàn tay, bàn chân 4 – 5m”

 - Cô đặt các vật  trên đường bò 4 – 5m

 - Lần 1: Cô làm mẫu

 - Lần 2: Cô vừa làm mẫu vừa phân tích động tác:  Tư thế “Chuẩn bị”, cô chống 2 bàn tay xuống sàn ngay trước vạch kẽ, hai bàn chân chạm sàn, mắt nhìn thẳng, đầu không cúi. Khi nghe hiệu lệnh bò, người nhổm cao lên - bò về phía trước, khi bò phối hợp chân nọ tay kia, chân phải luôn sát sàn (không được nhấc chân lên khỏi mặt sàn), mắt nhìn thẳng phía trước. Bò đến hết con đường  đã qui định thì cô đứng dậy và nhẹ nhàng đi về cuối hàng đứng.
 - Cho một vài trẻ lên thực hiện cùng cô

 - Cho cả lớp lần lượt thực hiện Bò bằng bàn tay, bàn chân 4 – 5m.

 - Cô quan sát, bao quát, động viên trẻ thực hiện.

 * Củng cố : Các con vừa thực hiện vận động gì ?

 * Trò chơi : “ Ai nhanh hơn”       

 - Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi.

 + Cách chơi : Chia trẻ thành 2 hàng dọc, khi có hiệu lệnh “bắt đầu” bạn đầu tiên đứng  trước vạch xuất phát, lấy quả bong rồi chạy vòng qua ghế về đưa cho bạn thứ hai và đi về đứng vào cuối hàng. Bạn thứ hai nhận bong từ bạn thứ nhất, cầm thật chặc rồi chạy qua ghế về đưa cho bạn thiếp theo và đi về đứng cuối hàng. Cứ như vậy cho đến bạn cuối cùng.

 + Luật chơi: Đội nào về trước và không làm rơi bong thì đội đó thắng cuộc.

- Cho trẻ chơi 5 – 7 phút

3. Hồi tĩnh :        

 - Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng quanh lớp 1 – 2 vòng theo nhạc.

* Củng cố :

 Hoạt động 3 :  Kết thúc hoạt động

 - Nhận xét - tuyên dương và cho trẻ nghỉ.

Tham khảo thêm nội dung liên quan