HOẠT ĐỘNG HỌC: PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG ĐỀ TÀI: CHẠY VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI VẬT ÔNVĐ: Tung bóng

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

  1.Kiến thức:

  - Trẻ  biết cách vừa chạy vừa nhảy lên cao khi gặp chướng ngại vật.

  - Trẻ thực hiện đúng yêu cầu của bài tập: biết tung bóng theo hướng thẳng đứng và bắt được bóng.

  2. K năng:

  - Thực hiện được vận động phối hợp chạy và nhảy qua vật cản

  - Có kỹ năng tung và bắt bóng, phát triển vận động tinh cơ ngón tay.

  - Biết đi chạy các thế chân theo hiệu lệnh linh hoạt.

 3.Thái độ: 

  - Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động .

  - Giáo dục trẻ có ý thức luyện tập thể dục sáng, giữ gìn vệ sinh cá nhân.

II. CHUẨN BỊ:

 + Đồ dùng của cô :  - 10 quả bóng.

                                 - Nhạc .

                                 - 6 hộp nhỏ cao 10cm, đặt cách nhau 2m.

 + Đồ dùng của trẻ : - Gậy cho trẻ tập

 +  Địa điểm:           - Trong lớp

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

 Hoạt động 1 : Ổn định t ổ chức:

 - Cho trẻ hát bài "Gác trăng"   ( Trẻ hát cùng cô )

 - Trò chuyện về chủ đề nhánh:

  Để đôi chân được khỏe mạnh, nhanh nhẹn, khéo léo để tham gia ngày hội trăng rằm, lớp chúng ta có tổ chức cuộc thi “Chạy vượt qua chướng ngại vật” các con cùng cô luyện tập bài vận động này nhé!

Hoạt động 2 : Hướng dẫn thực hiện

1.Khởi động:

 - Cho trẻ làm đoàn tàu đến tham gia hội thi, đoàn tàu đi thành vòng tròn theo nhạc, (kết hợp các kiểu chân, gót chân, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm). Sau đó về  đội hình bốn hàng ngang để tập.

2. Trọng động:

* Bài tập phát triển chung:

  - Hô hấp: “ Thổi nơ bay”

  -Tay: 2 tay đưa ra trước lên cao, chân trái bước sang trái. ( 2l x8n)

  - Chân: tay dang ngang, khuỵu gối, lưng thẳng ( 2l x 8n)

  - Bụng: quay người sang 2 bên ( 2l x 8n)

  - Bật: tách chân, khép chân.

 - Cho trẻ đọc bài thơ “Trăng sáng” tách thành 2 hàng đối diện nhau để tập.

   ( Trẻ  vừa đọc thơ, vừa tách hàng)

 * Vận động cơ bản: “Chạy vượt qua chướn ngại vật

  - Cô giới thiệu vận động: mỗi vận động viên chạy chậm đến vật cản nhảy qua và tiếp tục thực hiện cho đến khi gặp vạch chuẩn.

  - Cô làm mẫu lần 1:

  - Cô làm mẫu lần 2 và phân tích động tác: Khi chạy mắt nhín hướng thẳng, chạy và vượt qua ba chướng ngại, chạy đến đích cô quy định ( lá cờ) thì đi về đứng ở cuối hàng của tổ mình.

  - Lần lượt cho trẻ lên thực hiện ( mỗi trẻ thục hiện 2 lần)

  - Khi trẻ thực hiện cô chú ý sữa sai cho trẻ.

  - Sau đó mờ từng nhóm thi đua nhau chạy.

  - Cho 1 trẻ lên thực hiện lại.

Củng cố: +Các con vừa tập làm vận động viên nào?

                 + Tập bài vận động gì ?

* Ôn Vận động cũ: “ Tung bóng lên cao và bắt bóng”

  - Mỗi trẻ 1 quả bóng thực hiện tung bóng lên cao và bắt bóng

  - Cô quan sát, động viên trẻ

 - Cho trẻ thực hiện kết hợp chạy vượt qua chướng ngại vật sau đó tung bóng lên cao và bắt bóng.

  - Cho cả lớp thực hiện. Cô quan sát, theo dõi và động viên trẻ.

3. Hồi tĩnh :        

 - Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng quanh lớp 1 – 2 vòng theo nhạc.

 Hoạt động 3 :  Kết thúc hoạt động

 - Nhận xét - tuyên dương và cho trẻ nghỉ.

Tham khảo thêm nội dung liên quan