HOẠT ĐỘNG HỌC : PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG ĐỀ TÀI : CHUYỀN BÓNG THEO HÀNG DỌC TCVĐ: ĐẬP VÀ BẮT BÓNG.

                                                                      Thứ   ba   ngày  21   tháng  04  năm 2017

 

HOẠT ĐỘNG HỌC : PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG

ĐỀ TÀI : CHUYỀN BÓNG THEO HÀNG DỌC

TCVĐ: ĐẬP VÀ BẮT BÓNG.

I. Mục đích – yêu cầu:

 1.Kiến thức:

- Trẻ biết chuyền bóng bằng 2 tay và phối hợp nhịp nhàng với bạn để chuyền bóng sang bên phái, bên trái và không làm rơi bóng.

 2. Kỹ năng:

- Phát triển cơ tay, cơ vai và phát triển tổ chất khéo léo nhanh nhẹn của trẻ giữa tay và mắt.

 3.Thái độ:

- Giáo dục trẻ tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh, khi đi chơi gặp mưa thì phải biết tìm chỗ trú.

II. Chuẩn bị:

-         Hai quả bóng

-         Sân tập sạch sẽ

III. Tổ chức thực hiện:                            

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức

- Cho trẻ xem một số hình ảnh về Quê hương – Đất nước – Bác Hồ.

- Trò chuyện về các hình ảnh đó.

- Giáo dục trẻ biết yêu quê hương, giữ gìn những di sản văn hóa, những danh lam thắng cảnh, yêu mến kính trọng Bác Hồ.

Hoạt động 2: Hướng dẫn hoạt động:   

1. Khởi động:

- Cho trẻ đi khởi động theo đội hình vòng tròn kết hợp đi các kiểu chân sau đó đứng thành 3 hàng ngang

2. Trọng động

a. Bài tập phát triển chung

- Hô hấp: Thổi bóng

- Động tác Tay - vai: Hai tay đưa ra trước, lên trên, ra ngang rồi về tư thế ban đầu.

- Động tác Bụng- lườn: Hai tay chống hông quay người sang hai bên.

- Động tác Chân: Hai chân thay nhau đưa ra trước.

- Động tác Bật: Bật tại chỗ

Các động tác thực hiện 2l x 4n riêng động tác tay thực hiện 3l x4n

b.Vận động cơ bản:

 Hôm nay cô cháu mình cùng chuyền và bắt bóng 2 bên theo hàng dọc.

* Cô làm mẫu:

- Lần 1: Cô mời một số trẻ lên chuyền bóng cùng cô.

- Lần 2: Cô thực hiện động tác kết hợp giải thích động tác, mời một số trẻ lên thực hiện cùng cô.

 Cô đứng rộng chân bằng vai, 2 tay cầm bóng. Khi nghe hiệu lệnh thì đưa bóng phía sau, bạn kế tiếp nhận bóng   bằng 2 tay và chuyển tiếp cho bạn tiếp theo. Cứ thế cho đến hết hàng.

 * Trẻ luyện tập:

- Mời cả lớp cùng tham gia chuyền bóng theo hàng dọc.

- Cho trẻ thực hiện nhiều lần. Khi trẻ chuyền bóng cô động viên, nhắc nhở trẻ không để rơi bóng.

- Cho trẻ 1 phút thư giản, chơi: “Gió thổi – cây nghiêng”

c. Trò chơi vận động: Ai nhanh hơn

 - Cô giới thiệu luật chơi: Cô cho các cháu đứng thành 2 đội để cùng chơi đập và bắt bóng.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần và kết thúc. Nhắc nhở trẻ không tranh giành và xô đẩy nhau.

- Cho cháu chơi 3- 4 lần.

3.Hồi tỉnh:

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2, 3 vòng quanh lớp.

Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động

- Nhận xét – tuyên dương trẻ.

 

 

 

 

 

- Trẻ xem và trò chuyện.

 

 

- Trẻ lắng nghe.

 

 

 

 

- Trẻ đi kết hợp các kiểu chân

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ thực hiện theo nhịp hô của cô.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe.

 

- Trẻ xem cô làm mẫu.

 

- Trẻ nghe cô phân tích động tác.

 

 

 

 

- Trẻ thực hiện.

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe.

 

 

- Trẻ chơi.

 

- Trẻ đi nhẹ nhàng.

 

- Trẻ lắng nghe.

 

Tham khảo thêm nội dung liên quan