HOẠT ĐỘNG HỌC: PTVĐ Đề tài: Ném trúng đích nằm ngang TCVĐ: Thi ai nhanh hơn

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Trẻ biết dùng sức của đôi tay để ném; định hướng khi ném.

 2. Kỹ năng:

 - Trẻ biết phối hợp tay, chân khi ném. Rèn kĩ năng ném đúng hướng, kĩ năng phản ứng nhanh nhẹn, khéo léo.

 3.Thái độ: 

 - Trẻ yêu thích luyện tập, thực hiện theo hiệu lệnh của cô.

 - Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động .

II. CHUẨN BỊ:

* Đồ dùng của cô: - Đích có vòng tròn 0,4 m, khoảng cách của đích 1,2m.

                     - 10 – 15 túi cát.

                               - Nhạc thể dục.

* Đồ dùng của trẻ: - vòng để trẻ tập .

 III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :

Hoạt động 1: Ổn định, tổ chức

 - Cô cho trẻ hát và vận động  bài “Cháu yêu bà”

 - Trò chuyện về chủ đề:

Hoạt động 2 : Hướng dẫn thực hiện

1. Khởi động:

- Cho trẻ đi  vòng tròn theo nhạc, kết hợp các kiểng chân, gót chân, chạy chậm, chạy nhanh về đứng thành hàng ngang để tập.

2. Trọng động:

 * Bài tập phát triển chung:

 - Cho trẻ tập theo nền nhạc bài hát: “Chiếc khăn tay”

 - Hô hấp: Thổi bóng bay

 -Tay-vai : hai tay đưa ra trước, đưa lên cao.  ( 3 x 8 nhịp)

 - Chân: đứng đưa chân ra phía trước, khuỵu gối. ( 2 x 8 nhịp)

 - Lưng - bụng : Hai tay chống hông, quay người sang hai bên. ( 2lần x 8 nhịp)

 - Bật: Bật, tách chân.  ( 2 x 8 nhịp)

 * Vận động cơ bản: Ném trúng đích nằm ngang”

- Cho trẻ đọc bài thơ “Thăm nhà bà” tách thành 2 hàng đối diện nhau.

       X   X    X   X    X   X  X   X  X   X  X   X

       
   
     
 
     
 

 

 

 

 

       X   X    X   X    X   X  X   X  X   X  X   X

- Cô làm mẫu lần 1: Cô làm mẫu không giải thích.          

- Lần 2: Phân tích Cô đứng chân trước chân sau, tay cùng phía với chân sau, cầm túi cát đưa ngang tầm mắt nhắm đích và ném  vào đích. Ném 2-3 lần liên tục. Sau đó đi nhặt túi cát về để vảo rổ rồi đứng vào cuối hàng.

- Cho 1 vài trẻ lên thực hiện cùng cô.

- Cô cho cả lớp thực hiện.

+ Cô cho trẻ nói tên bài tập vận động?

* Trò chơi : Thi ai nhanh hơn

- Cô giới thiệu tên trò chơi,  cách chơi .

 + Cách chơi: Cô có 6 cái vòng đặt xuống sàn nhà. Cho trẻ vừa đi vừa hát, khi nghe hiệu lệnh của cô: thì trẻ phải nhảy bật nhanh vào vòng.

+ Luật chơi :Trẻ nào  không nhảy được vào vòng thì phải nhảy lò cò 1 vòng quanh lớp.

- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần

* Cho trẻ ném trúng đích nằm ngang  kết hợp nhảy qua các vòng.

Hoạt động 3 : Hồi tĩnh- Kết thúc hoạt động

 - Nhận xét tuyên dương.

 - Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng và nghỉ.

Tham khảo thêm nội dung liên quan