ke hoach bồi dưỡng thường xuyên mầm non năm học 2016- 2017

PHÒNG GD&ĐT TP BIÊN HÒA
TRƯỜNG MNTT THÁI QUANGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Tp Biên Hòa, ngày 30 tháng 12 năm 2016
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC2016 - 2017
 Họ và tên giáo viên : VŨ THỊ NGHĨA
Chức vụ : GIÁO VIÊN + CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN.
Trình độ chuyên môn : TRUNG CẤP MẦM NON
Giáo viên lớp :CHỒI 2 Căn cứ kế hoạch số 1353KH-SGDĐTngày 26/5/2016 của SGD&ĐT về việc bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non (GVMN), phổ thông và GDTX năm học 2016-2017;
Căn cứ công văn số 150/KH-SGDĐT ngày 10/6/2016 của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai về kế hoạch BDTX GVMN năm học 2016-2017;
Căn cứ công văn số 60/KH-PGDĐT ban hành kế hoạch BDTX cho cán bộ quản lý (CBQL) và GVMN năm học 2016-2017.
Bản thân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học
2016 - 2017 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1.Thuận lợi:
- Nhà trường và tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
-Bản thân tôi là giáo viên có trên mườinămkinh nghiệm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
- Với tinh thần cầu tiến, biết ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, nghiêm túc tìm tòi, học hỏi đểnâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tôi luôn nhiệt tình, cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác được giao.
2. Khó khăn:
- Các đồ dùng đồ chơi cô tự làm từ vật liệu mở để dạy trẻ còn chưa bền, dễ hư hỏng, khó vệ sinh, bảo quản mà lại tốn rất nhiều thời gian để làm. Bản thân vừa là giáo viên thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ, vừa làm kiêm nhiệm công tác công đoàn nhà trường nên thời gian giành cho công tác BDTX đôi lúc còn hạn chế.
MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; Năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và khả năng thực hành cho bản thân để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non.
NỘI DUNG THỰC HIỆN
Khối kiến thức bắt buộc
Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Tổ chức hoạt động chăm sóc, dinh dưỡng cho trẻ nhà trẻ và chống béo phì cho trẻ lứa tuổi mầm non.
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động khám phá, trải nghiệm cho trẻ nhà trẻ.
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non.
Hướng dẫn sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 05 tuổi để nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ mầm non.
Giáo dục kỹ năng xã hội cần thiết để chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp 1
Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn.
Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/Năm học/Giáo viên
Chăm sóc và giáo dục trẻ dễ bị tổn thươngvà trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Thu hút sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng vào công tác giáo dục trẻ.
Khối kiến thức tự chọn:
Nội dung bồi dưỡng 3: (Nội dung tự chọn) Thời lượng: 60 tiết/năm/giáo viên MN 9: Môi trường giáo dục dành cho trẻ 3 đến 6 tuổi.
MN 18: Lập kế hoạch giáo dục mẫu giáo.
MN 01: Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo.
MN 31: Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non.
2.1 Nội dung các Modul tự chọn:
- Mô đun MN 9: 15 tiết.
- Mô đun MN 18: 15 tiết.
- Mô đun MN 01: 15 tiết.
- Mô đun MN 31: 15 tiết.
Yêu
cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Mã Module
Tên và nội dung Môdul
Mục tiêu bồi dưỡng
Thời gian tự học (tiết)
Thời gian học tập trung