KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MƯỜNG TÈ
TRƯỜNG MẦM NON XÃ MÙ CẢ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 01/KH-MNMC
Mù Cả, ngày 24 tháng 8 năm 2014KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015Phần I: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014
1. Kết quả
1.1. Số lượng, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
Tổng số 10 nhóm lớp, 138 cháu. Trong đó: nhà trẻ 23/47 trẻ = 48,9% (KH 42%, tăng 6,9%), 3 tuổi 37/38 trẻ = 97,4% (KH 95%, tăng 2,4%), 4 tuổi 47/47 trẻ = 100%, 5 tuổi 31/31 trẻ = 100% (đạt kế hoạch).
Số trẻ đạt yêu cầu khảo sát cuối độ tuổi 135/138 trẻ, đạt 95,6%. Trong đó: nhà trẻ 20/23 trẻ, đạt 87%; 3 tuổi 37/37 trẻ, đạt 100%; 4 tuổi 47/47 trẻ, đạt 100%; 5 tuổi 31/31 trẻ, đạt 100%. (đạt kế hoạch).
100% trẻ được đảm bảo an toàn, trẻ mẫu giáo được ăn bán trú, được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. Trong đó: Trẻ phát triển cân nặng bình thường: 129/138 trẻ, đạt 93,5%. Trẻ phát triển chiều cao bình thường: 122/138 trẻ, đạt 88,4%. Riêng trẻ 5 tuổi phát triển cân nặng bình thường là: 28/31 trẻ, đạt 90,7%, phát triển chiều cao bình thường là 27/31 trẻ, đạt 87,1%, tỷ lệ bé chuyên cần đạt 92%. (đạt kế hoạch).
. Đội ngũ
Giáo viên dạy giỏi cấp trường 4 đ/c, cấp huyện1 đ/c.
100% giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Kết quả xếp loại Xuất sắc: 2, Khá: 7, Trung bình: 6
Danh hiệu thi đua: LĐTT: 3 tập thể, 16 cá nhân, CSTĐCCS: 3 cá nhân. Hình thức khen thưởng: Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng bằng khen 01 cá nhân, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mường Tè tặng giấy khen 01 tập thể, 3 cá nhân.
2. Những hạn chế nổi bật
Điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo.
Kinh nghiệm của một số giáo viên còn hạn chế; việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ còn lúng túng, chưa linh hoạt, sáng tạo; sự phối hợp với ban giám hiệu còn chưa chặt chẽ, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao chưa cao. Một số thời điểm không đủ 2 giáo viên/lớp để thực hiện công tác bán trú.
Còn nể nang trong quản lí. Công tác kiểm tra chưa hiệu quả, khảo sát đánh giá chất lượng trẻ chưa toàn diện, chưa có giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
3. Nguyên nhân của hạn chế
Đầu tư cho giáo dục Mầm non thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với nhu cầu thực tế, diện tích một số phòng học không đảm bảo.
Nhà trường có nhiều điểm trường lẻ, giao thông đi lại khó khăn.
Giáo viên nghỉ thai sản nhiều; Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên chưa hiệu quả; tinh thần trách nhiệm, ý thức tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của một số đồng chí giáo viên chưa cao, số lượng giáo viên giỏi ít.
Đội ngũ cán bộ quản lí còn thiếu kinh nghiệm.
Phần II: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015
A. Đặc điểm tình hình
I. Đặc điểm chung
Trường mầm non xã Mù Cả là một trường thuộc xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mường Tè, địa bàn rộng, có nhiều điểm trường, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở vật chất còn chưa đảm bảo. Giáo viên trẻ, giáo viên trong độ tuổi sinh đẻ chiếm tỷ lệ rất cao. Đời sống kinh tế - xã hội của người dân địa phương còn nhiều thiếu thốn. Đa số là các lớp ghép, đối tượng học sinh đa số là người dân tộc Hà Nhì.
II. Thuận lợi
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên.
Chính quyền địa phương, các bậc cha mẹ trẻ bước đầu đã quan tâm đến sự nghiệp chăm sóc giáo dục trẻ.
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đoàn kết có tinh thần khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ được giao.
Trẻ đến trường được hỗ trợ ăn trưa, trẻ con hộ nghèo được hỗ trợ chi phí học tập.
III. Khó khăn
Địa bàn trường rộng, có nhiều điểm trường, một số