Khám phá khoa học: Trò chuyện về thời tiết mùa thu

1. Mục đích - yêu cầu:

  *Kiến thức:

   - Trẻ biết đặc điểm của thời tiết mùa thu

   - Biết một số hoạt động diễn ra trong mùa thu

  * Kỹ năng:

   - Rèn luyện khả năng quan sát, phát triển ngôn ngữ cho trẻ

  * Thái độ:

   - Trẻ tích cực hứng thú tham gia các hoạt động

   - Giáo dục trẻ biết mặc áo quần phù hợp với thời tiết.

2. Chuẩn bị:

  + Đồ dùng của cô:  - Tranh ảnh về cảnh vật mùa thu.

                                  - Một số hình ảnh về ngày tết trung thu.

                                  -  Các loại hoa quả , bánh dẻo.

                                  - Đĩa nhạc, tivi.

  + Đồ dùng của trẻ: - Đất nặn .  

  + Địa điểm:           - Trong lớp

3. Các hoạt động:

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức

 - Cô cùng trẻ hát bài “ Vườn trường mùa thu”.  

 - Trò chuyện về nội dung bài hát:

  + Các con vừa hát bài gì ?

  + Mùa này là mùa gì?

 - Các con có muốn biết thời tiết, cảnh vật mùa thu như thế nào không ?

Hoạt động 2 : cung cấp kiến thức

  1. 1.     Trò chuyện về thời tiết mùa thu  :

 - Cho trẻ quan sát thời tiết mùa thu

 + Các con thấy thời tiết vào mùa thu thế nào?

 + Cây cối có đặc điểm gì?

 + Vào mua thu, mọi người thường mặc áo quần như thế nào?

 - Cho trẻ xem hình ảnh về thời tiết, cảnh vật cây cối, con người vào mùa thu.

 - Trong mùa thu có ngày hội gì, các con biết không?

 - Cô mở cho trẻ xem đoạn phim về múa lân và ngày tết trung thu

  + Trong ngày tết trung thu các con thấy thế nào?

  + Trong ngày đó các con được xem những gì ?

  2.Trò chơi:

 * Trò chơi 1:  “Nặn bánh trung thu”

 - Cô cùng trẻ làm những người thợ nặn bánh trung thu. Cô chia trẻ thành 3 nhóm để chơi.

 * Trò chơi 2: “ Bày mâm cổ”

 - Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 nhóm chơi. Cô phát cho mỗi nhóm một cái khay, trẻ vừa đi vừa hát một bài. Khi có hiệu lệnh “ Chọn quả”, thì trẻ chạy lên chọn một loại quả mà trẻ thích đem về bày trên mâm của đội mình. Nhóm nào chọn được nhiều quả và bày mâm quả đẹp thì nhóm đó thắng cuộc.

* Củng cố:

Hoạt động 3 : Kết thúc hoạt động

 - Nhận xét - tuyên dương :

 - Cho trẻ hát  bài “ Gác trăng” và nghỉ.

Tham khảo thêm nội dung liên quan