KHÁM PHÁ KHOA HỌC

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC
CHỦ ĐỀ NHÁNH: GIAO THÔNG VÀ DỊCH VỤ
HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ
NGƯỜI DẠY: HUỲNH THỊ BÌNHI.YÊU CẦU:
- Trẻ biết trong xã hội có nhiều nghề khác nhau. Trẻ biết về hoạt động chính của mỗi nghề và mối quan hệ của một số nghề với nhau
- Cháu phát âm to, rõ
- Cháu cảm nhận vẽ đẹp qua tranh ảnh và đồ dùng nói về các nghề
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ
- Thông qua các nghề giáo dục trẻ yêu quí người lao động
II.CHUẨN BỊ
Hình ảnh về các nghề, tranh ghép, kéo, hồ giấy…
NDTH: TTHCM, BVMT
III.TIẾN HÀNH
- Lớp chơi trò chơi: “ kéo cưa lừa xẻ”
+Con vừa chơi trò chơi nói về nghề gì?
- Cô tổ chức cho cháu chơi trò chơi: “ ghép tranh”
+ Cách chơi: cháu bật qua các vòng lên ghép cho cô thành các tranh hoàn chỉnh
+ Chia 2 đội chơi
+ Nhận xét đội chơi
- Cô hỏi trẻ trong xã hội con biết các nghề nào nữa?
- Cô giáo dục cháu kính trọng mọi nghề và yêu quí người lao động
Cho cháu chuyển đội hình tập trung lại máy tính
* Nghề bác sĩ
+ Hình ảnh nói về ai? Nghề gì? Làm việc ở đâu?
+ Để làm công việc đó phải dùng những dụng cụ gì?
+ Bác sĩ làm những công việc gì?
+ Khi đi khám và chữa bệnh con phải làm sao?
+ Để bác sĩ vui lòng con làm gì?
* Nghề đưa thư
+ Hình ảnh nói về ai? Nghề gì? Làm việc ở đâu?
+ Nghề đưa thư phải dùng những đồ dùng gì? Phương tiện nào?
+ Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông chúng ta nhắc nhở người đưa thư những gì?
+ Khi gởi thư chúng ta phải đến đâu? Và làm gì?
+ Để người đưa thư vui lòng con phải làm gì?
* Thợ may
+ Hình ảnh nói về ai? Nghề gì?
+ Nghề thợ may phải dùng những đồ dùng gì?
+ Muốn may được áo cô thợ may phải làm gì?
+ Con kể các sản phẩm của nghề thợ may?
+ Con làm gì để giữ gìn quần áo?
* Công nhân quét rác
+ Cô thực hiện các câu hỏi tương tự
+ Con cảm thấy như thế nào khi xung quanh có nhiều rác?
+ Rác nhiều ảnh hưởng gì đến môi trường?
+ Để người công nhân quét rác đở vất vã chúng ta phải làm gì?
- Lớn lên con làm nghề gì? Vì sao?
Cháu hát “ bác đưa thư vui tính” chuyển đội hình 3 vòng tròn
- Cháu vào góc làm ra các đồ dùng phục vụ cho các nghề
+ góc làm bao thư
+ góc cắt váy áo
+ góc làm thuốc
- Cháu hát “ cháu yêu cô chú công nhân”
- Lớp nghĩ