KHÁM PHÁ XÃ HỘI ĐỀ TÀI: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ VÀ CHÁU TRONG TRƯỜNG MẦM NON

I. Mục đích - yêu cầu:

 1. Kiến thức:

   - Trẻ biết được các hoạt động của cô và trẻ trong trường, lớp mầm non.  

 2. Kỹ năng:

  - Trẻ biết giới thiệu tên mình và tên bạn, biết được các hoạt động của mình và bạn ở lớp.

 3. Thái độ:

  - Trẻ biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi cẩn thận.

  - Tích cực tham gia hoạt động cùng cô.

II. Chuẩn bị:

 1. Đồ dùng của cô:  - Một số tranh về trường lớp mầm non.  

                                - Ti vi, đầu đĩa, băng nhạc. 

 2. Đồ dùng của trẻ:                             

 3. Địa điểm:           - Trong lớp

III. Tổ chức thực hiện:

 Hoạt động 1: Ôn định tổ chức:

 - Cho trẻ hát bài : "Vui đến trường"

 * Trò chuyện:

 - Các con vừa hát bài gì?

 - Các con có thích đến trường không

 - Tại sao các cháu thích đến trường?

 - Đến trường các con phải làm gì?

 Hoạt động 2: Hướng dẫn hoạt động:

 1. Trò chuyện về trẻ, bạn bè và lớp học:

 - Cô gọi một vài trẻ đứng dậy giới thiệu tên mình và tên các bạn

 - Cô hỏi trẻ, cháu chơi thân với bạn nào nhất?

 - Ở lớp các cháu được chơi những trò chơi gì?

 - Được cô giáo dạy học những gì?

 - Cháu thích chơi trò chơi nào nhất? Cháu thích chơi với bạn nào nhất? Tại sao?

 - Trong lớp có những góc chơi nào? Có những đồ chơi gì?

 - Cháu thích chơi góc nào nhất? Tại sao?

 2. Trò chuyện về công việc của cô giáo:

 - Đến lớp các cháu được gặp rất nhiều bạn, được chơi những trò chơi rất thú vị, các cháu còn được cô giáo chăm sóc và dạy các cháu học nữa.Vậy bạn nào cho cô biết, lớp của mình là lớp gì? Lớp của mình có mấy cô giáo? Tên cô giáo là gì?

 - Ở lớp cô giáo thường làm những công việc gì?

 - Cô cho trẻ xem tranh cô giáo đang dạy học và hỏi trẻ :

 - Cô giáo đang làm gì đây?

 - Các bạn đang làm gì?

 - Các bạn ngồi học như thế nào? Có chú ý nghe cô giáo dạy không? Cô dạy các cháu những gì?

3. Trò chơi: “ Đôi bàn tay”

 - Cách chơi: Trẻ ngồi thoải mái trên sàn nhà, nghe và quan sát các động tác làm cùng cô. Cô đọc:” Đôi bàn tay có thể nói................. Hãy cùng vui lên nào”

 - Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần.

Hoạt động 3 : Kết thúc

 - Cô nhận xét, tuyên dương.

 - Cho trẻ hát bài " Em đi mẫu giáo".                         

Tham khảo thêm nội dung liên quan