Lĩnh vực giáo dục phát triển nhận thức


Chủ điểm: Gia Đình
Đề tài: Bé là một thành viên trong gia đình
lớp : LáI. Mục đích yêu cầu:-Trẻ biết được mình là con thứ mấy trong gia đình, ba mẹ có mấy người con, bé có mấy anh, chị,em.
- Hát đúng giai điệu và vận động theo nhạc một số bài hát về chủ điểm gia đình. Xướng âm đúng giai điệu bài hát.
- Rèn luyện kỹ năng cắt, dán.
- Trẻ biết thể hiện tình cảm của mình với mọi người torng gia đình.
- Biết phối hợp cùng bạn trong các hoạt động
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻII. chuẩn bị: Tranh về gia đình (3 bức tranh, có sự thay đổi thành viên trong gia đình)
Tranh nhỏ (khổ A4, 4 bức) cho trẻ chơi.
Máy nghe nhạc hoặc đàn, các bài hát về gia đình.
Rổ đựng nhân vật rời, keo dán, kéo, tranh nền đủ cho mỗi trẻ.III. Hoạt động: 1. Hoạtđộng 1: Hát “ Ba ngọn nến lung linh”Trẻ hát và vận động bài: “ba ngọn nến lung linh ”
Trò chơi: Xem ai tinh mắt:
Chia trẻ thành 3 nhóm. Cô cho các nhóm xem tranh 1: mỗi nhóm thảo luận và kể xem trong tranh có ai? Trẻ kể theo thảo luận của nhóm mình: tranh vẽ về gì? có những ai? Có bao nhiêu người?
Cô cho trẻ xem tranh thứ 2: mỗi nhóm thảo luận và nhận xét xem tranh thứ 2 có gì khác so với tranh thứ 1?
Cô cho trẻ xem tranh thứ 3 và nhận xét xem tranh thứ 3 và tranh thứ 2 có gì khác nhau.
Cuối cùng, cho trẻ quan sát thứ tự 3 bức tranh. Có thể mời một vài trẻ lên cho trẻ kể chuyện theo tranhHoạt động 2: Trò chơi: xem tai ai thính:Chia trẻ thành 4 nhóm:
Trên bảng có 4 bức tranh, bên ngoài mỗi bức tranh được che bởi giấy trắng có đánh số thứ thự, trẻ bốc thăm bức tranh của nhóm mình.
Mỗi bức tranh tương ứng với một bài hát, cô cho trẻ nhóm đó nghe nhạc và đoán xem đó là bài hát gì? trẻ xướng âm lại bài hát đó.Hoạt động 3: Bức tranh gia đình béMỗi trẻ nhận một rổ trong đó có các nhân vật rời, trẻ tô màu các nhân vật.
Cô phát cho mỗi trẻ một tranh nền, trẻ tô màu và dán các nhân vật rời để tạo thành một bức tranh gia đình.
kết thúc