LQVH ĐỀ TÀI: KỂ CHUYỆN: "Củ cải trắng"

I. Mục đích - yêu cầu:

 1. Kiến thức:

 - Trẻ nhớ tên chuyện, hiểu được nội dung câu chuyện, nhớ các nhân vật có trong chuyện .

 2. Kỹ năng:

 - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

 - Thể hiện ngữ điệu đúng với từng nhân vật

 3. Thái độ:

 - Trẻ hứng thú tham gia giờ học.

 - Giáo dục trẻ biết đoàn kết, yêu thương và biết giúp đỡ bạn bè.

II. Chuẩn bị:

 1. Đồ dùng của cô: - Băng hình câu chuyện củ cải trắng.

                           - 2 bộ tranh rời theo nội dung câu chuyện, 2 tấm bảng đa năng

 2. Đồ dùng của trẻ: - Áo quần gọn gàng

 3. Địa điểm:            - Trong lớp

III.Tổ chức thực hiện :

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:

 - Cô mở nhạc cho trẻ hát bài " Tìm bạn thân"

* Trò chuyện:

 - Các con vừa hát bài gì?

 - Nội dung bài hát nói về điều gì?

 * Giới thiệu bài: Có một câu chuyện thật là cảm động về tình bạn giữa thỏ, dê và hươu con. Đó là nội dung câu chuyện “ Củ cải trắng”,  hôm nay cô kể cho các con nghe nhé!

Hoạt dộng 2: Hướng dẫn hoạt động

1. Cô kể chuyện:

 - Cô kể lần 1: Cô kể diễn cảm không tranh.

 + Cô vừa kể câu chuyện gì?

 + Trong câu chuyện có những ai?

 - Cô kể lần 2: Cô kể diễn cảm kết hợp cho trẻ xem tranh.

2. Trích dẫn, đàm thoại theo nội dung câu chuyện:

 - Các con vừa nghe cô kể câu chuyện gì?

 - Trong câu chuyện có những ai?

  + Cô kể: “ Mùa đông………………ra khỏi nhà…”

 - Thỏ con đi đâu?

 + Cô kể: “ Thỏ con tìm mãi………………đi về nhà”

 - Thỏ nhớ đến ai?

 -  Thỏ con định mang củ cải trắng đến cho ai?

 + Cô kể: “ Trời lạnh……………….ngon thế này”

  - Dê con đã làm gì với củ cải trắng?

 + Cô kể: “ Dê con ngắm……………..và ra về”.

 - Hươu con đã nghĩ gì khi nhìn thấy củ cải trắng ở trên bàn của mình?

 + Cô kể: “ Hươu con vừa……………..thỏ con rồi ra về”

 - Thỏ con đã nghĩ thế nào khi củ cải trắng lại quay về với mình?

 - Các con thấy các bạn trong câu chuyện này như thế nào?

 - Các con học được ở các bạn điều gì?

* Giáo dục: Trẻ khi chơi ở lớp các con không được tranh giành đồ chơi của bạn, biết giúp đỡ, quan tâm đến các bạn khác .

3. Trò chơi : " Gắn tranh theo nội dung câu chuyện”.

 - Cô giải thích luật chơi, cách chơi

 - Cô cho trẻ chơi 2 lần

Hoạt động 3:Kết thúc:

 - Cô nhận xét, động viên và khen trẻ.

 - Cho trẻ hát bài" Cùng múa vui" và nghỉ.

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm nội dung liên quan