LQVH ĐỀ TÀI: KỂ CHUYỆN "ĐÔI BẠN TỐT"

I. Mục đích - yêu cầu:

 1. Kiến thức:

 - Trẻ nhớ tên chuyện, hiểu được nội dung câu chuyện, nhớ các nhân vật có trong chuyện .

 2. Kỹ năng:

 - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

 - Thể hiện ngữ điệu đúng với từng nhân vật.

 3. Thái độ:

 - Trẻ hứng thú tham gia giờ học.

 - Giáo dục trẻ biết đoàn kết, yêu thương và biết giúp đỡ bạn bè.

II. Chuẩn bị:

 1. Đồ dùng của cô: - Băng hình câu chuyện đôi bạn tốt.

                           - Rối các nhân vật trong câu chuyện: vịt mẹ, vịt con, cáo

                             Gà con.

                           - Sân khấu

 2. Đồ dùng của trẻ:  - 2 bức tranh và các nhân vật cắt rời để trẻ gắn .

 3. Địa điểm:            - Trong lớp

III.Tổ chức thực hiện :

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:

 - Cô mở nhạc cho trẻ hát bài " Trường chúng cháu là trường mầm non"

* Trò chuyện:

 - Các con vừa hát bài gì?

 - Thế trường của các cháu có tên là gì?

 - Các con học lớp gì?  Lớp của các con cô nào dạy?

 - Đến lớp các con được làm gì?

 - Khi chơi các con phải làm gì?

 * Giới thiệu bài:  Có một bạn gà và một bạn vịt rủ nhau đi chơi. Nhưng khi đến nơi, bạn gà chỉ biết chơi 1 mình. Không rủ bạn Vịt chơi cùng, suýt nữa bị cáo bắt ăn thịt, may có bạn vịt nhanh chân đến cứu kịp thời . Đó là nội dung câu chuyện gì mà hôm trước cô đã kể cho cả lớp mình nghe.

 - Đúng rồi, đó là nội dung câu chuyện “ đôi bạn tốt” mà hôm trước cô đã kể cho cả lớp mình nghe đấy. Hôm nay cô sẽ kể lại cho cả lớp mình nghe nhé!

Hoạt dộng 2: Hướng dẫn hoạt động

1. Cô kể chuyện:

 - Cô kể lần 1: Cho trẻ xem băng hình

 - Cô kể lần 2: Cho trẻ xem rối.

2. Trích dẫn, đàm thoại theo nội dung câu chuyện:

 - Các con vừa nghe cô kể câu chuyện gì?

 - Trong câu chuyện có những ai?

 - Vịt mẹ đưa vịt con đi đâu?

 - Gà con dẫn vịt con đi chơi và chuyện gì đã xảy ra ?

 - Gà con nói gì với vịt con?

 - Nghe gà con nói thế thì vịt con như thế nào?

 - Khi gà con đang kiếm ăn một mình thì ai xuất hiện?

 - Trông thấy cáo gà con kêu như thế nào?

 - Bạn Vịt con đã làm gì để cứu bạn gà con ?

 - Giáo dục trẻ biết yêu thương giúp đỡ bạn bè.

3. Trò chơi : " Gắn các nhân vật trong câu chuyện"

 - Cô giải thích luật chơi, cách chơi

 - Cô cho trẻ chơi 2 lần

Hoạt động 3:Kết thúc:

 - Cô nhận xét, động viên và khen trẻ.

 - Cho trẻ hát bài" Vui đến trường" và nghỉ.

 

Tham khảo thêm nội dung liên quan