LQVT : ĐIẾM ĐẾN 3

LQVT:ĐẾM ĐẾN BAI. MỤC ĐÍCH
-Trẻ biết đếm đến ba , nhận biết được nhóm có ba đối tượng.
-Trẻ đếm không bỏ sót, đếm từ trái sang phải.
-Trẻ biết chăm sóc bảo vệ các loại cây và ăn nhiều quả giúp cơ thể khỏe mạnh và mau lớn .
II.CHUẨN BỊ:
*Đồ dùng của trẻ:
-Mỗi trẻ một rổ đựng 3 bình hoa và 3 bông hoa
-Hai bức tranh vẽ 1 số bình hoa
-Bút lông, rổ.
-Một số giỏ quả
*Đồ dùng của cô:
-Máy tính.
-Mô hình
III.Cách Tiến Hành:
Nội dung
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ1. Giới thiệu bài- Cô cháu cùng chơi “gieo hạt”
- Lớp mình vừa chơi trò chơi gì ?
- Thế cây cho chúng ta gì?
- Cô giáo dục cháu biết chăm sóc và bảo vệ các loại cây.
- Cô cháu cùng quan sát vườn nhà Bác nông dân
- Cô cháu cùng trò chuyện về vườn nhà Bác nông dân
- Trẻ chơi
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe- Trẻ lắng nghe2. Phát triển bài* Đếm đến 3 , nhận biết nhóm có 3 đối tượng :
- Cô xuất hiện ba bình hoa
- Cô và trẻ cùng đếm các bình hoa?
- Cho trẻ xếp số bình hoa giống cô
- Khi xếp các con nhớ xếp từ trái sang phải
- Cho trẻ đếm theo lớp , cá nhân
- Bình hoa để làm gì?
- Cô cắm bông hoa vào bình , mỗi bình là 1 bông hoa.
- Cho trẻ đếm số bông hoa cùng với cô
- Cho trẻ cắm bông hoa vào bình
- Khi cắm hoa các con cắmtừ trái sang phải
- Cho trẻ đếm số bông hoa theo lớp , cá nhân
- Vậy các con cùng cất bông hoa
- Cho trẻ cất hết số bông hoa và bình hoa
* Liên hệ thực tế .
- Con nhìn xem xung quanh lớp có những đồ dùng đồ chơi nào có số lượng là 3 ?
*Trò chơi 1: “Chung sức”
- Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội
+Mỗi đội có1 bức tranh và 1 cái rổ đựng bút long trong bức tranh có vẽ nhiều bình hoa mỗi bình có số hoa khác nhau , nhiệm vụ của 2 đội là hãy dùng bút khoanh tròn bình có 3 bông hoa.
- Luật chơi : Nếu đội nào khoanh đúng và nhiều bình hoahơn thì đội đó thắng
- Tổ chức cho trẻ chơi
*Trò chơi 2: “Bé thi tài”
- Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội
+ Mỗi đội có 1 số giỏ quả trong mỗi giỏ có số quả khác nhau nhiệm vụ của 2 đội là hãy chọn cho cô những giỏ có 3 loại quả
- Luật chơi : Nếu đội nào chọn đúng và nhiều giỏ quảhơn thì đội đó thắng
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Trẻ quan sát
- Trẻ đếm
- Trẻ thực hiện
- Trẻ đếm
- Trẻ trả lời
- Trẻ quan sát- Trẻ đếm cùng cô
- Trẻ thực hiện
- Trẻ lắng nghe- Trẻ đếm- Trẻ thực hiện- Trẻ tìm đồ dùng đồ chơi xung quanh lớp- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe- Trẻ chơi- Trẻ lắng nghe- Trẻ lắng nghe- Trẻ chơi3. Kết thúc
-Cháu nghỉ