LQVT: Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2 – 3 dấu hiệu: hình dáng, màu sắc, kích thước.

1 Mục đích - yêu cầu:

  *Kiến thức:

 - Trẻ nhận biết, phân loại được đồ dùng, đồ chơi theo 2 – 3 dấu hiệu: hình dạng, màu sắc, kích thước.

  - Trẻ biết đếm, nhận biết chữ số trong phạm vi 4.

 * Kỹ năng:

  - Rèn kĩ năng phân biệt và so sánh các đối tượng.

 * Thái độ:

  - Trẻ tích cực tham gia hoạt động .

  - Giáo dục trẻ biết yêu quí trường lớp, biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.

2 Chuẩn bị:

 + Đồ dùng của cô : - Xích đu, cầu trượt làm bằng xốp bitits .

                                 - Thẻ số 1 – 4

                                 - Một số đồ dùng đồ chơi quanh lớp có số lượng 2, 3, 4.

                                 - 4 tranh vẽ đồ chơi có số lượng từ 1- 4.

 + Đồ dùng của trẻ : - Rỗ đồ chơi : ( lô tô một số đồ dùng, đồ chơi, thẻ số)

 +  Địa điểm:           - Trong lớp

3 Các hoạt động:

 Hoạt động 1 : Ổn định tổ chức

 - Cô cho trẻ hát bài “ Trường chúng cháu là trường mầm non”

 - Trò chuyện :

   + Các con vừa hát bài gì?

   + Ở trường mầm non có những đồ dùng đồ chơi gì?

   + Để đồ dùng, đồ chơi luôn luôn mới, các con phải làm gì  ?

Hoạt động 2 : Cung cấp kiến thức

 1. Ôn nhận biết  số lượng trong phạm vi 4  :

 - Cô cho trẻ tìm xung quanh lớp những đồ dùng đồ chơi có số lượng trong phạm vi 5 và chọn thể số tương ứng đặt vào.

- Cô cho trẻ đếm tiếng vỗ tay, tiếng xắc xô và đoán xem có bao nhiêu tiếng vỗ tay? Bao nhiêu tiếng xắc xô ?

- Cô hỏi trẻ :

 + Có 3 tiếng vỗ tay, chọn số tương ứng là số mấy ?  ( số 3)

  + Để chọn thẻ số tương ứng với tiếng xắc xô . Các con chọn thẻ số mấy ?

 2. Phân loại đồ dùng đồ chơi theo tên gọi, hình dáng, màu sắc, kích thước :

 - Cô cho trẻ kể tên về một số đồ dùng đồ chơi mà trẻ biết. Sau đó cô cho trẻ xem một số đồ dùng, đồ chơi cô đã chuẩn bị.

 - Cô mời 1 trẻ lên chọn đồ dùng, đồ chơi có số lượng 1. ( cầu trượt)

  ( Cô cho trẻ đếm và đặt thẻ số tương ứng vào)

 - Yêu cầu trẻ tìm đồ chơi có số lượng 2 ( xích đu)

   ( Trẻ đếm Và đặt số tương ứng vào)

 - Cô hỏi trẻ : Trên bàn của cô còn lại đồ chơi gì ? ( Búp bê, quả bóng)

  + Có bao nhiêu bạn búp bê?

  + Bao nhiêu quả bóng ?

 ( Trẻ đếm và trả lời)

 - Cô mời trẻ lên chọn đồ chơi có số lượng 3, sau đó cho trẻ đếm số lượng và đặt số tương ướng vào.

 - Mời trẻ khác lên chọn đồ chơi có số lượng 3 đặt ra. ( Trẻ vừa đặt vừa đếm)

 - Mời trẻ khác lên chọn đồ chơi có số lượng 4 đặt ra. ( Trẻ vừa đặt vừa đếm)

 - Cho trẻ chọn thẻ số tương ứng đặt vào

 - Cho trẻ nhận xét về kích thước, màu sắc cầu trượt, xích đu.

 + Xích du, cầu trượt là đồ chơi có kích thước như thế nào ?

 + Búp bê , quả bóng là đồ chơi có số lượng nhiều, kích thước nhỏ. 

3. Luyện tập :

 * Trò chơi 1:Thi ai chọn nhanh”

 - Cô cho trẻ chọn tranh lô tô theo yêu cầu của cô.

VD: Cô yêu cầu trẻ chọn đồ chơi có số lượng 4 hoặc gọi tên đồ chơi, màu sắc, kích thước.

 - Cho trẻ chơi, cô quan sát, theo dõi trẻ thực hiện.

* Trò chơi 2: “Về đúng nhà”

 - Trẻ cầm thẻ số, khi có hiệu lệnh tìm về đúng nhà có số đồ dùng đồ chơi tương ứng với số thẻ đang cầm trên tay.

 - Trẻ chơi 2 – 3 lần.

* Củng cố :

Hoạt động 3 : Kết thúc hoạt động

 - Nhận xét – tuyên dương.

 - Cho trẻ nghe và cùng hát bài “ Em đi mẫu giáo” và nghỉ.

Tham khảo thêm nội dung liên quan