nghe kể chuyện Cây rau của thỏ út

NGHE KỂ CHUYỆN “CÂY RAU CỦA THỎ ÚT”I.Mục đích – yêu cầu
- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện, tên câu chuyện, tên các nhân vật trong truyện.
- Trẻ trả lời đúng các câu hỏi về nội dung truyện.
- Trẻ siêng năng, biết chịu khó làm việc, anh em phải thương yêu nhau.
* TCTV: qua quýt, bé tí teo, quây quần, thu hoạch.
II. Chuẩn bị
- Powerpoint, Sa bàn: “Cây rau của thỏ út” và rối dẹt
- Tranh ghép hình 3 nhân vật trong truyện
- Phim không lời thoại câu chuyện “Cây rau của thỏ út”,
III. Tiến hành
* Hoạt động 1: Nghe kể chuyện “Cây rau của thỏ út”
- Cô giới thiệu tên câu chuyện “Cây rau của thỏ út”
- Cô kể diễn cảm câu chuyện với Powerpoint.
- Cô kể chuyện lần 2 kèm sử dụng sa bàn và rối dẹt
- Đàm thoại
+ Cô vừa kể cho cả lớp nghe câu chuyện gì?
+ Gia đình trong câu chuyện có mấy anh em?
- Cô kể lần 3 kết hợp với video thể hiện nội dung câu chuyện “Cây rau của thỏ út”.
+ Muốn trồng rau các bạn phải làm gì?
+ Khi mẹ nói cách trồng rau thỏ út đã làm gì?
+ Hai anh của thỏ út làm như thế nào?
+ Thỏ út thì làm ra sao?
+ Đến vụ thu hoạch rau của 2 anh như thế nào?
+ Rau của thỏ út như thế nào?
+ Thỏ mẹ đã nói gì với thỏ út?
+ Điều gì xảy ra với mùa vụ sau?
+ Khi được những củ cải to thỏ mẹ đã nói gì với thỏ út ?
- Cô khái quát nội dung câu chuyện: Thỏ út vì không nghe lời mẹ dạy nên rau của thỏ útcằn cổi, củ bé tí teo, nhớ lời mẹ nên vào vụ sau thỏ út đã có những củ cải to,lá tươi xanh và được mẹ khen ngợi.
+ Giáo dục trẻ siêng năng, biết chịu khó làm việc, anh em phải thương yêu nhau
- Cô cho trẻ xem phim không lời thoại câu chuyện “Cây rau của thỏ út”, khuyến khích cho trẻ nói theo vài lời thoại đơn giản của nhân vật trong câu chuyện.
*TCTV: Cô cho trẻ phát âm và giải nghĩa từ khó: Qua quýt,bé tí teo, quây quần, thu hoạch.
-Nhận xét tuyên dương trẻ
- Cô dẫn dắt chuyển hoạt động.
* Hoạt động 2: Trò chơi: Ghép tranh
- Cô giới thiệu tên trò chơi “Ghép tranh ”, Cách chơi, luật chơi.
+ Cách chơi: Chia trẻ thành 3 nhóm chơi “ghép tranh” thể hiện lại nội dung câu chuyện. * 1 nhóm ghép tranh 4 mẹ con nhà thỏ * 1 nhóm ghép tranh3 anh em thỏ và vườn rau * 1 nhóm ghép tranh thỏ út và thỏ mẹ bên vườn rau
+ Luật chơi: Đội nào ghép nhanh đội đó chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả của từng nhóm.
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
- Cô dẫn dắt chuyển hoạt động.
* Hoạt động 3: Trò chơi: Trồng rau
- Cô giới thiệu tên trò chơi “trồng rau ”, Cách chơi, luật chơi.
+ Cách chơi: Chia lớp thành 3 đội, đội 1 thực hiện làm đất gieo hạt, đội 2 thực hiện chăm sóc nhổ cỏ, đội 3 thực hiện nhổ rau bó rau
+ Các đội chơi thực hiện đúng công việc của đội mình.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Trong quá trình chơi cô quan sát động viên trẻ.
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
- Kết thúc hoạt động.Nhận xét cuối ngày
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………