số 10 tiết 3

Thứ 5 ngafy23 tháng 3 năm 2017
Giáo án làm quen với toán
Chủ điểm :giao thông
Đề tài: số 10( tiết 2)
Lứa tuổi: mẫu giáo lớn 5-6 tuổi
GV:Chu Thị ThuA/ Mục đích yêu cầu
1/Mục đích
-Dạy trẻ biết chia 1 nhóm có 10 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau( 1-9:2-8;3-7;4-6;5-5)
2/ Yêu cầu
a. Kiến thức
Trẻ biết chia nhóm có 10 đối tượng thành 2 phần bằng nhau
Luyện tạp thêm bớt- tạo nhóm có 10 đối tượng
b. Kĩ năng
Trẻ tạo ra được nhóm có sô lượng là 10 sau đó chia làm 2 phần và nêu số lượng của 2 phần đó
Thêm, bớt ,gộp 2 nhóm đối tượng
kĩ năng quan sát có chủ đích, kĩ năng ghi nhớ
c, Thái độ
-Trẻhứng thú tham gia giờ học và lắng nghe lời cô
4/Chuẩn bị
-10 lô tô hoa hồng
-10 lô tô hoa đào
-10 lô tô hoa cúc
1 bộ thẻ số từ 1-10
tranh a1: được thiết kế như sau
102 cá
3 mèo
4 hoa
1 quả
5 ô tôB/tiến hành
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của trẻ
1/Ôn địmh tổ chức
-Cho đọc bài thơ hoa kết trái
bài thơ mà chúng mình vừa đọc có nhắc đến những loài hoa nào?
bây giờ cô và chúng mình cùng chơi trò chơi về 1 số loài hoa nhé!
2/ Bài mới
2.1/Ôn thêm bớt tạo nhóm có 10 đối tượng
- trò chơi cótên thêm bớt cho đúng
+cô có gì trên bảng đây
cô có 10 bông hoa hồng, cô gắn thẻ sô 10
+ trời tối( cô bớt đi 1 bông hoa hồng)
Điều gì đã xảy ra rồi, bạn nào phát hiện ra
chúng ta đếm xem còn mấy bông hoa hồng
vì sao lại còn 9 bông hoa hồng
như vậy 10 bông hoa hồng cô bớt đi 1 bông hoa còn 9 bông hoa( cô thay thẻ số 9)
→ như vậy 10 bớt 1 còn 9
cô lại có gì đây?( cô thay hoa hồng bằng hoa đào)
cả lớp đếm xem cô có mấy bông hoa đào( 8)
vậy bây giờ cô muốn có 10 lô tô hoa đào thì cô cần phải làm gì
→ thêm 2 lô tô
→ 8 thêm 2 bằng 10
2.2: Dạy trẻchia 10 đối tươngra làm 2 phần
a. cô chia mẫu cho trẻ xem
cô có 10 bông hoa hồng, cô chia làm 2 phần ( 1 và 9)
→ từ 10 bông hoa cô tách được 2 nhóm ( 1 và 9)
cô cho trẻ lên chia để trẻ hiểu tách 10 thành 2phần2 và 8;3và 7; 6 và 4,; 5 và 5
b. trẻ chia tự do
cô phát cho mỗi trẻ 1 rổ lô tô 10 hoa hồng và xếp 10 bông hoa ra mặt bàn( xếp từ trái qua phải)
cô trẻ đếm số lượng hoa hồng
bây giờ chúng mình hãy tách 10bông hoa ra làm 2 phần bằng nhau và gắn thẻ số tương ứng bên dưới mỗi phần đó.
Cô gọi khoảng 4 bạn lên nói kết quả, cô sửa sai cho trẻ nếu có .
=> cô chính xác hóa kết quả
để chia 10đối tượng ra làm 2 phần có 5 cách
+ cách 1: 1 và 9
+ cách 2: 2 và 8
+ cách 3: 3 và 7
+ cách 4: 4 và 6
+cách 5: 5 và 5
cô cho 1 vài trẻ nhắc lại kết quả
c. trẻ chia theo yêu cầu của cô.
Cô giơ thẻ sốtrẻ nhìn thẻ số và chia theo.
Cô khái quát lại kết quả 1 lần nữa
3. luyện tập
a/trò chơi 1: thi xem ai nhanh
cách chơi:mỗi trẻ 1 tờ a4: hàng 1: 10 hình tam giác
hàng 2: 10 hình vuông
hàng 3: 10 hình tròn
hàng 4: 10 hình chữ nhật
Hàng 5:10 hình khối trụ
*nhiệm vụ của tre:tách mỗi hàng ra làm 2 phần , ghi kq vào mỗi bên tách.
Tách bằng 5 cách khác nhau không được trùng.
Thời gian tính bằng 1 bản nhạc. kết thúc bản nhạc là kết thúc trò chơi
b/trò chơi 2: “ thi xem đội nào nhanh”
cô chia lớp thành 2 đội, cho trẻ xếp thành 2 hàng. Trên bảng cô có 2 bức tranh giấy a1 như phần đã chuẩn bị và cho trẻ chơi theo luật tiếp sức.
Cách chơi: